شهید آوینی
 
نمايشگاهي از عكس‌هاي منتشر شده شهدا برپا مي‌شود

نمايشگاهي از عكس‌هاي منتشر شده از شهدا همزمان با سالروز آزاد‌سازي خرمشهر را توسط فرهنگسراي پايداري در نهادهاي دولتي و غيردولتي برگزار مي‌شود.

به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي پايداري، با توجه به درخواست‌هاي مكرر براي برپايي اين نمايشگاه در نهادهاي دولتي و غيردولتي اين فرهنگسرا عكس‌هاي منتشر نشده از عكاساني چون شهيد سعيد جان بزرگي، احسان رجبي، اصغر بختياري و حميد داوودآبادي، رضا برجي، سعيد صادقي و عكاس عراقي عبدالبطاط را رد اين مجموعه‌هاي دوستي و نيمه دوستي با نمايش مي‌گذارد.

شايان ذكر است: كليه نهادهاي ياد شده شامل پايگاه‌هاي بسيح و نواخي مقاومت، اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها مي‌توانند براي برگزاري اين نمايشگاه به خيابان پيروزي، خيابان شكوفه، فرهنگسراي پايداري مراجعه و يا با شماره تلفن 9-3350028 تماس حاصل نمايند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo