شهید آوینی
 
مسابقات امر به معروف و نهي از منكر در سازمان‌هاي دولتي برگزار مي‌شود

مسابقات مختلفي براي كارمندان‌ها با موضوع امرو به معروف و نهي‌از منكر در سازمان هاي دولتي برگزار خواهد شد .

به نقل از روابط عمومي ستاد احياي امر به معروف و نهي‌از منكر ، دكتر باقري زاده ، مدير مراكز آموزشي معاونت ادارات و كارخانجات ستاد احيا گفت :‌در سال جاري با هدف گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ، مطالب گوناگوني در قالب‌هاي متنوع در نشريات داخلي اين مراكز انتشار خواهد يافت كه بر اساس آنها مسابقات مختلفي ميان كارمندان ادارات و خانواده‌هاي آنان برنامه‌ريزي شده است .

باقري‌زاده انتشار و توزيع هماهنگ‌ اقلام فرهنگي مرتبط با اين فرضيه را از برنامه‌هاي آينده كميته تبليغات و انتشارات اعلام كرد و افزود :‌با توجه به حضور مديران روابط عمومي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در اين كميته امكان هماهنگي براي تلاش‌هاي فرهنگي با هدف گسترش اين دو فرضيه فراهم شده است كه تاثير مثبتي در سطح ادارات دولتي برجا خواهد گذاشت

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo