شهید آوینی
 
بزرگترين نرم افزار فقهی شيعه توليد و عرضه شد

نرم افزار فقه اهل البيت به عنوان بزرگ‌ترين نرم‌افزار فقهی شيعه در مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی قم توليد و در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران عرضه شده است.محسن مسچی، معاون اطلاع‌رسانی و بين‌الملل مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی اعلام كرد: اين نرم‌افزار شامل ۱۱۵۸ عنوان كتاب و رساله فقهی در ۱۷۴۴جلد از فقه گهربار اهل بيت(ع) است، كه با عرضه مجموعه‌ای نفيس از ميراث فقه شيعه، گنجينه ارزشمندی را برای استفاده محققان علوم اسلامی پديد آورده است.

وی تصريح كرد: اين كتابخانه بزرگ، مشتمل بر صدها عنوان كتاب و رساله مهم فقهی است كه از آن جمله می‌توان به مسالك الافهام، جواهر الكلام، مهذب الاحكام، منتهی المطلب، تذكره الفقها، العروه الوثقی، تحريرالاحكام، القواعد الفقهيه، جامع المقاصد، كنزالعرفان، المبسوط فی فقه الاماميه، مدارك الاحكام، المناهل، مشارق الشموس، الدروس الشرعيه و رسائل فقهی شهيد ثانی، محقق كركی، وحيد بهبانی، شيخ انصاری، شيخ طوسی و امام خمينی اشاره كرد.

وی در خصوص قابليت‌های كارآمد اين لوح فشرده در حوزه پژوهش‌های فقهی گفت: ارتباط ميان متن ۳۳ عنوان كتاب در ۱۱۷ جلد با ۱۸۸ عنوان شرح، حاشيه و ترجمه در ۶۹۷ جلد و نيز انتخاب شروح دلخواه به همراه امكان مقايسه بين متون مورد نظر و اولويت بندی در گزينش شرح‌های برنامه به هنگام تحقيق، ويژگی های كاربردی اين برنامه به شمار می‌رود.

وی افزود: محققان می‌توانند از طريق فهرست درختی و گزينشی به مطالب مورد پژوهش دست يابند و با كمك چهار دامنه كتاب، مولف و موضوع، زبان حوزه تحقيقی خود را به گستره‌ای خاص محدود نمايند.
مسچی دستيابی به كتب فقهی بر اساس موضوعات گوناگون را از توانمنديهای كاربردی برنامه دانست و افزود: از امكانات مفيد برای پژوهشگران حوزه فقه شيعی قابليت دستيابی به كتب برنامه بر مبنای موضوعاتی چون آيات الاحكام، فقه استدالالی، فقه مقارن، فقه فتوايی، قواعد فقهيه، منابع فقه و تاريخ فقه و فقها می باشد كه در امر سامان‌دهی تحقيقات فقهی بسيار سودمند است. همچنين كاوش در ابواب متنوع و متعدد فقه شيعه از ديگر امكانات عديده اين كتابخانه بزرگ فقهی است.

معاون اطلاع‌رسانی و بين‌الملل مركز تحقيقات، ضمن اشاره به امكان جستجو در متن صدها كتاب فقهی بيان داشت: جستجوی موضوعی در ۵۷۳ هزار و ۶۶۵عنوان فقهی به همراه پژوهش لفظی در متن و فهرست كتب و نيز استفاده مطلوب از امكان فهرست سازی از قابليت های مهم اين نرم افزار فقهی است. از ديگر امكانات ارزشمند اين برنامه آن است كه كاربر به متن كامل قرآن كريم دسترسی دارد و می‌تواند از طريق ريشه و مشتق كلمات به جستجو در آيات بپردازد.

وی در تبيين يكی ديگر از ويژگی‌های اين نرم‌افزار اظهار داشت: به منظور دستيابی به معانی واژگان دشوار، لغت‌نامه ۱۵ جلدی «لسان العرب» در اين لوح فشرده گنجانده شده و كاربر با استفاده از فهرست ريشه و مشتق می‌تواند به معنا و مفهوم كلمات مشكل دست يابد.
مسچی در ادامه به بيان ساير امكانات جامع فقه اهل البيت (ع) پرداخت و افزود: قابليتهای متنوع پژوهشی نظير: علامت گذاری، نمايه زنی، رنگی كردن متن و حاشيه نويسی و نيز انتقال متن انتخابی به قسمت يادداشت با امكان ويرايش و چاپ مطالب و انتقال مستقيم متن گزينشی به محيط MS-Word از جمله امكاناتی است كه فضای پژوهشی اين نرم افزار را برای استفاده محققان مهيا نموده است. علاوه بر اين با استفاده از قابليت راهنما می توان به توضيحات لازم درباره هر قسمت از برنامه دست يافت.
لازم به ذكر است اين نرم‌افزار برای اولين بار در هجدمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران عرضه می‌گردد.

منبع:خبرگزاري قرآني

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo