شهید آوینی
 
ترفندهاى جست‏وجو در اينترنت‏

نويسنده:رضوان‏السادات ميرمحمدى

جست‏وجوى بهينه در اينترنت، تنها مختص كاربران حرفه‏اى نيست؛ بلكه نيازمند دانستن چند «فوت كوزه‏گرى» است. شناخت جزئيات و پيچيدگى‏هاى متنوع و تخصصى موتورهاى جست‏وجو و ابزارهاى كاوش در اينترنت، براى استفاده كاربران عمومى‏چندان ضرورى نيست؛ اما بدون شك، دانستن ترفندهاى جست‏وجو، براى همه سودمند خواهد بود.

1. استفاده از كلمات كليدى‏

فرض كنيد به دنبال مقالات تحقيقى مرتبط با رشته تحصيلى خود هستيد.در اين صورت، بهترين كلماتى كه مى‏توانيد به عنوان كلمات كليدى به كار بريد، واژه‏ها و نام‏هاى تخصصى حوزه علمى يا مبحث مورد نظر است.معمولا اين گونه كلمات، در عنوان و يا متن مقالات و يا صفحات وب سايت‏ها به كار مى‏روند. هر چقدر اين كلمات تخصصى‏تر باشند، نتايج جست‏وجو به درخواست شما نزديك‏تر خواهد بود. در صورتى كه به دنبال مبحثى مى‏گرديد كه چندان تخصصى نيست و يا واژه‏هاى به كار گرفته در آن جنبه عمومى‏دارد، مى‏توانيد كلماتى را كه احتمالا در عنوان مطالب يا صفحات به كار مى‏روند، را انتخاب كنيد و حتى به صورت پيشرفته‏تر، يك جمله را كه احيانا عنوان مقاله است، به صورت كامل انتخاب و براى جست‏وجو وارد كنيد.اگر به دنبال مقاله‏اى در تعريف يا توضيح يك واژه هستيد و يا مى‏خواهيد نحوه انجام كارى را بدانيد مى‏توانيد يك جمله پرسشى، مثل « What is» و يا« How »را به كار ببريد. به خاطر داشته باشيد كه استفاده از واژه‏هاى رايج مثل ضماير .افعال و... چه در زبان فارسى و چه در زبان انگليسى، نمى‏تواند به عنوان يك واژه كليدى مهم به حساب آيد زيرا؛ استفاده از آنها، آن قدر زياد است كه ديگر تاثيرى در جست‏وجو ندارد.

2. جست‏وجوى چند واژه به صورت همزمان‏

ساده‏ترين راه براى جست‏وجوى چند واژه، ورود همه آنها، با فاصله‏اى بين كلمات است. براى نمونه، با جست‏وجوى عبارت PORSEMAN27 و PORSEMAN28 صفحات يا متونى كه در بخشى از آنها كلمات PORSEMAN27 و PORSEMAN28 استفاده شده باشد، در نتيجه جست‏وجو ظاهر خواهد شد. توجه كنيد كه در اين حالت، كلمات مى‏توانند در هر جاى صفحه باشند و حتما در كنار هم نيستند.

3. جست‏وجوى چند واژه به صورت همزمان و با همان ترتيب نوشته شده.

اگر مى‏خواهيد يك جمله را جست‏وجو كنيد يا در جست‏وجوى نام شخصى هستيد، در اين حالت، جست‏وجو به روش ساده نمى‏تواند پاسخ گو باشد و نياز به جست‏وجوى دقيق‏ترى است. براى جست‏وجوى دقيق، چند كلمه كليدى را مى‏بايست در كوتيشن قرار دهيد؛ براى نمونه، «بانك مقالات تخصصى»، «what is computer»، «پرسمان» و ...؛

در موارد بالا، صفحاتى در نتيجه جست‏وجو ظاهر خواهد شد كه كلمات بالا دقيقاً و به همان ترتيب، بين كوتيشن‏ها و در متن آنها آمده است .

4. جست‏وجو بر مبناى Domain (آدرس سايت)

با درج عبارت «site» به همراه آدرس دامين در مقابل آن، جست‏وجوى شما تنها در دامين يا سايت مورد نظر، انجام مى‏شود.

5. استفاده از عمل‏گرهاى منطقى براى جست‏وجو در وب‏

يكى از قابليت‏هاى جست‏وجوگرهاى پيشرفته، امكان استفاده از عمل گرهاى‏

search WWW.Porseman.net :Press site منطقى در عبارت جست‏وجو است.

عمل‏گر AND، +، و

با استفاده از اين عمل‏گرها و استفاده از آنها در كنار دو واژه، مى‏توانيد براى جست‏وجوگر تعيين كنيد كه به دنبال صفحاتى بگردد كه دو واژه فوق در آنها باشد (در واقع واژه اول و واژه دوم در محتواى صفحات باشند) . در صورتى كه واژه‏ها را با فاصله و كنار هم بنويسد نيز نتيجه‏اى مشابه با استفاده از اين عمل گر خواهيد داشت؛ مانند :

porseman and Iran

porseman Iran

عملگر يا، |، OR

با استفاده از اين عمل گرها و استفاده از آنها در كنار دو واژه، مى‏توانيد براى جست‏وجوگر تعيين كنيد كه‏

ran + porseman به دنبال صفحاتى بگردد كه يكى از دو واژه فوق در آنها باشد (در واقع واژه اول يا واژه دوم در محتواى صفحات باشند)؛ مانند:

Iran or Iranian

ايران يا ايرانيان‏

عمل گر ونه، ANDNOT

استفاده از اين عمل گر به شما توانايى جست‏وجوى صفحات وبى را مى‏دهد كه در آن يك واژه مشخص باشد؛

Iran | Iranian اما محتواى آن صفحه، شامل يك واژه به خصوص نباشد(در واقع واژه اول باشد؛ اما واژه دوم نباشد)؛ مانند:

ايران ونه فارسى‏

در صورتى كه مايليد جمله‏اى را جست‏وجو كنيد كه در آن كلمات و يا حروف عمل گرهاى منطقى آمده‏

Farsi andnot Iran باشد، مانند AND و يا ونه ،... و مى‏خواهيد كه اين كلمات عيناً جست‏وجو شوند و نه به عنوان عمل گر در جست‏وجو تاثير داشته باشند، مى‏توانيد عبارت خود را داخل كوتيشن قرار دهيد؛ مانند:

پرسمان و دنياى شيشه‏اى‏

6. استفاده از گزينه جست‏وجوى پيشرفته (Advanced search)

با كمك اين گزينه، شما مى‏توانيد نتيجه جست‏وجو را محدودتر كنيد و بدين ترتيب، به نتايج دقيق‏ترى‏

Porseman AND Web دست يابيد؛ به طور مثال، سايت گوگل در بخش جست‏وجوى پيشرفته خود به ما اجازه مى‏دهد تا جست‏وجوى خود را با ترفندهاى زير انجام دهيم:

- جست‏وجو را به صفحات سايت مورد نظر محدود كن.

- جست‏وجو را به صفحاتى كه در زبان مشخصى هستند، محدود كن.

- صفحات متصل ( link) شده به سايت مورد نظر را پيدا كن.

و ....

در صورتى كه موتورهاى عمومى‏و تخصصى را نمى‏شناسيد، مى‏توانيد با مراجعه به سايت‏هايى چون«Allonesearch.com»كه موتورهاى جست‏وجو را بر حسب موضوعات مختلف معرفى مى‏كنند، جست‏وجوى خود را آغاز نماييد.

بدون شك، بسيارى از افراد، سفر به دنياى اينترنت را با موتورهاى جست‏وجو آغاز مى‏كنند. از اين رو، با به كار گيرى ترفندهاى‏سودمند جست‏وجو در وب، مى‏توان سرعت و دقت تكنولوژى را بيش از گذشته احساس نمود.

منابع

1. سيد حسين محمدى، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، دانشگاه علامه طباطبايى.
www.imi-ir.org//:http .2
www.iranseo.com//:http .3
www.parseek.com//:http .4
www.google.com/intl/fa/help/interpret.html//:http .5
www.lib.berkeley.edu/Teachinglib/guides/internet/metasearch.htm .6

منبع: ماهنامه پرسمان ، شماره 29

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo