شهید آوینی
 
اولین كنگره بین‌المللی علامه "میرزاحسن آشتیانی" درآشتیان برگزار مي‌شود

اولین كنگره بین‌المللی علامه "میرزاحسن آشتیانی" هفته آینده در شهرستان آشتیان ازتوابع استان مركزی برگزار مي‌شود.

چاپ كتب گران سنگ آشتیان و معرفی شخصیت میرزا و آشنایی نسل جوان، تبین نقش میرزا در نهضت عظیم تنباكو، نشان دادن نقش و جایگاه روحانیت و مرجعیت درجامعه از اهداف این كنگره است.

این كنگره بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دكتر حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله نوری همدانی، علما و اساتید برجسته ایران برگزار مي‌شود.

علامه میرزاحسن آشتیانی ازشاگردان شیخ مرتضي‌انصاری بوده كه ‪۲۴‬ اثرارزشمند علمی از وی بجا مانده است كه نقش بسزایی در نهضت عظیم تنباكو و بسیج مردم ستمدیده و محروم علیه دستگاه استبداد و دخالت استعمارگران داشته است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo