شهید آوینی
 
اعتراض ناشی از اسلام هراسی به ساخت مسجدی در ایالات متحده

در خواست ساخت یک مسجد در ایالت جورجیای ایالات متحده ،از سوی ساکنان غیر مسلمان آن منطقه با واکنش های شدیدی رو به رو شد.

مرکز اسلامی دالتون که در سال 1992 تأسیس شده قصد دارد مکان کنونی خود را گسترش داده و به ساختمان دیگری نقل مکان کند، اما ساکنان این منطقه که با بنا کردن مسجد مخالف هستند، در پاسخ به این اقدام به خیابانها ریخته و به نشانه اعتراض ناشی از اسلام هراسی ، تظاهرات کردند.

در اظهارات جمعی از تظاهر کنندگان عنوان شده بود که آنها از مرکز اسلامی دالتون هراس دارند.

درحالی که این مرکز اسلامی با نقل مکان کردن قصد دارد محل عبادت و مسجد خود را بزرگتر کند. سخنگوی مرکز اسلامی دالتون در گفتگو با پایگاه اینترنتی " دبلیوتی وی سی" گفت : ما از سال 1992 در این شهر حضور داشتیم و فعالیتهای ما هیچگاه آسایش ساکنین منطقه را مختل نکرده است.

اعضای جامعه مسلمان این منطقه که بواسطه این اقدام با اسلام هراسی رو به رو شده ، عنوان کرده است، ما با همان اهدافی به آداب دینی خود عمل می کنیم که دیگر ادیان همچون مسیحیان به این امر می پردازند.

عادل حمیدی یکی از اعضای جامعه اسلامی شهر ویتفیلد، جورجیا توضیح داد که ما بدون توجه به سابقه تاریخی، اعتقادات و یا هرچیز دیگر به همسایگان خود کمک کرده و همواره سعی در گسترش خیر در جامعه ای داشته ایم که در آن زندگی می کنیم.

با وجود اظهارات مقامات رسمی مرکز اسلامی و اعضای جامعه مسلمان این منطقه و همچنین علی رغم اینکه ساکنین اعلام می کنند به آزادی دینی اعتقاد دارند ، اما از به تصویر کشیدن اسلام از سوی رسانه ها به وحشت افتاده اند.

کمیسیون منطقه ای و طرح ریزی ساختمان ، دوشنبه شب درخواست نقل مکان مرکز اسلامی را تصویب کرد، اما جلسه مدیران هیئت کمیسیون که در اواخر ماه مه (اردیبهشت) تشکیل جلسه می دهد تصمیم نهایی را اعلام می کند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo