شهید آوینی
 
۹۵۰۰ كتاب علوم قرآنی در قالب يك لوح فشرده

كتاب‌شناسی جهانی قرآن‌كريم در قالب يك لوح فشرده (CD) در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب عرضه شد.

كتاب‌شناسی جهانی قرآن‌كريم از ۹۵۰۰ كتاب در چهار جلد رحلی در دو بخش علوم قرآنی و معارف قرآنی تشكيل شده است.

آثار مرتبط با شاخه‌های علوم قرآنی مانند تفسير، ترجمه، ناسخه و منسوخ و در بخش علوم قرآنی و كتاب‌های فقهی، فلسفی، كلامی نيز در بخش معارف قرآنی معرفی شده‌اند.

مجموعه اين ۹۵۰۰ كتاب حوزه علوم قرآنی در قالب يك لوح فشرده به قيمت ۲۵۰ هزار ريال توسط مؤسسه اطلا‌ع‌رسانی مرجع در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب عرضه شده است.

گفتنی است، نمايشگاه بين‌المللی كتاب تا ۲۴ ارديبهشت‌ماه داير است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo