شهید آوینی
 
گزارش تصویری از ورود مقام معظم رهبری به شهر کرمان

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo