شهید آوینی
 
 جوابیه بنیاد درخصوص یکی از گزارش‌های مربوط به جانبازان

در پی انتشار گزارش‌های مربوط به وضعیت اسفبار زندگی برخی از جانبازن ، بنیاد شهید و امور ایثارگران روز گذشته جوابیه‌ای را در خصوص یکی از این گزارش‌ها به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرد.

در پی انتشار سلسله گزارش‌های مربوط به مشکلات و وضعیت اسفبار زندگی برخی از جانبازان - تحت عنوان کلی : پیشکسوتان جهاد و شهادت ؛ دهه دوم پس از جنگ - که از اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز شد ، روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران روز گذشته - چهارم اردیبهشت ماه - جوابیه‌ای را در خصوص خبرهای یازدهم و دوازدهم از این مجموعه اخبار ، به دفتر خبرگزاری مهر ارسال کرد . متن این جوابیه عینا و بدون هیچ تغییر و کم و کاستی به شرح ذیل است .

احتراما با عنایت به انتشار مطلبی در خصوص گفتگو با همسر جانباز سید هاشم محسن پور حسینی مورخ 26/1/84 خواهشمند است مقرر فرمائید متن جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی توسط آن خبرگزاری وزین منعکس گردد.

1 - آقای سید هاشم محسن پور حسینی که در گزارش آن روزنامه سید هاشم حسینی درج شده بود بر اثر اصابت تیر مستقیم از ناحیه پای راست مجروح و بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی در سال 81 ایشان جانباز 30 درصد تشخیص داده شده‌اند .

2 - علیرغم اظهارات نامبرده که تاکنون هیچ کس از مسئولان از ایشان دیدار ننموده‌اند ، رئیس اداره امور جانبازان منطقه با ایشان متناوباً دیدار داشته‌اند .

3 - خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز آقای محسن پور حسینی توسط بنیاد از طریق بیمه همگانی و تکمیلی تأمین می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

4 - بر اساس مدارک موجود در سال 81 یک واحد آپارتمان به نامبرده واگذار گردیده است ، که تاکنون به آن نقل مکان ننموده‌اند ، ضمنا با توجه به بررسی‌های بعمل آمده بنظر می‌آید آقای محسن پور حسینی بنا به اختلافاتی که با سازمان آب دارند ، قصد خارج شدن از محلی که متعلق به سازمان است را ندارد .

ضمنا با توجه به مفاد پرونده پزشکی ایشان تا این تاریخ هیچگونه مدرکی دال بر مجروحیت اعصاب و روان را ارائه نداده‌اند و چنانچه دارای مدارک مثبت در خصوص مجروحیت اعصاب و روان می‌باشد ، می‌تواند به اداره کل امور جانبازان محل پرونده خود مراجعه نماید تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.

مسعود توانا
مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo