شهید آوینی
 
انگلیس خواستار تغییر نام فرودگاه امام (ره) شد

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر داد : وزارت خارجه انگلیس و سفارت این کشور در ایران خواستار تغییر نام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شده اند.

این مقام آگاه در وزارت امور خارجه توضیح داد: وزارت امورخارجه انگلیس و سفارت این کشور در ایران به طور رسمی به مقامات کشورمان اعلام کرده اند که تا نام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تغییر نیابد، اتباع این کشور به ایران نخواهند آمد.

وی افزود: وزارت خارجه انگلیس این مساله را به اطلاع  کلیه اتباع خود رسانده است.

این مقام آگاه در وزارت خارجه با اشاره به خواسته دیگر وزارت امور خارجه و سفارت انگلیس در ایران از مقامات ایرانی تصریح کرد: آنان همچنین اعلام کرده اند تازمانی که حفاظت و امینت فرودگاه امام(ره) به دست سپاه و نیروی انتظامی باشد، انگلیسی ها وارد این فرودگاه نخواهند شد.

خبرنگار"مهر" برای کسب اطلاع بیشتر از جزییات این خبر در تماس های مکرر با وزیر راه و ترابری موفق نشد با رحمتی در این باره صحبت کند.

برهمین اساس، در تماس کوتاه با یکی از معاونان وزیر راه و ترابری این خبر تایید و اعلام شد: وزارت راه و ترابری به هیچ وجه نام فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) را تغییر نخواهد داد.

این معاون رحمتی تاکید کرد: در این شرایط وزارت راه از نیامدن اتباع انگلیسی به ایران از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با توجه به این خواسته استقبال می کند.

منبع:خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo