شهید آوینی
 
 ايران ارزانترين كشور جهان است

براساس آخرين آمار مربوط به سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي كه سازمان ملل متحد منتشر كرده است، ايران با ‪ ۲۳‬واحد مقام‌نخست ارزانترين كشورهاي جهان را به خود اختصاص داده است.

در اين آمار كه ميزان هزينه زندگي در آمريكا به عنوان پايه و سنجشي براي ديگر كشورها به مقدار ‪ ۱۰۰‬واحد در نفر ملاك شده است، مكزيك با ‪۳۹‬ ،پاراگوئه با ‪۴۰‬، پاكستان با ۴۴‬ ، هند با ‪ ۴۵‬ نفر پس از ايران قرار گرفته‌اند.

در اين آمار از ژاپن با ۱۳۸‬، نروژ با ‪۱۲۳‬ ،دانمارك و فرانسه ‪ ۱۱۶‬و هنگ كنگ با ‪ ۱۱۳‬واحد، به عنوان گرانترين كشورهاي دنيا از نظر مخارج و هزينه‌هاي زندگي نام برده شده است. اردن و ايران با ‪ ۸۱‬واحد در رده سي‌ام اين رده بندي قرار دارند.

بخش ديگري از اين آمار به معرفي پرجمعيت‌ترين و كم جمعيت‌ترين خانواده- ها در كشورهاي جهان اختصاص يافته است.

بر اساس آمار ارائه شده، كويت از نظر تعداد افراد خانواده با ميانگين ‪ ۸/۳‬نفر در هر خانواده در جهان مقام اول را دارا است.

عربستان سعودي با ‪ ،۸/۲‬پاكستان با ‪ ،۷/۶‬گابن با ‪ ،۶/۹‬امارات متحده عربي با ‪ ،۶/۷‬الجزاير با ‪ ۶/۳‬نفر به ترتيب پس از كويت قرار دارند.

كشورهاي سوئد با ميانگين ‪ ،۲‬دانمارك با ‪ ،۲/۱‬فنلاند، آلمان و نروژ با ‪ ۲/۲‬نفر جزء كشورهاي هستند كه كمترين تعداد افراد خانواده را دارند.

سازمان ملل در ادامه گزارش خود، كشورهايي كه مردم آن بالاترين انتظار زندگي و يا به عبارت ديگر بيشترين طول عمر را دارند، نيز معرفي كرده است.

بر اين اساس، آندورا با ‪ ،۸۳/۵‬ژاپن با ‪ ،۸۱/۶‬سوئد ‪ ،۸۰/۱‬هنگ كنگ با ‪ ۷۹/۹‬سال در صدر فهرستي كه مردم آن بالاترين انتظار از زندگي را دارند قرار گرفته‌اند.

كشورهاي كه مردم آن كمترين انتظار زندگي را دارند آفريقايي و توسعه نيافته هستند. در ميان اين كشورها، زامبيا با ‪ ۳۲/۴‬سال، اولين كشور در اين فهرست است.

ميزان اميد به زندگي به عواملي همچون رفاه اجتماعي، بهداشت و سلامت، ميزان حقوق و مزايا، ميزان سواد و اطلاعات و تكنولوژي رابطه مستقيم دارد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo