شهید آوینی
 
 همايش شناخت انديشه‌هاي اجتماعي شهيد بهشتي برگزار مي شود

دفتر حوزه علميه خواهران همايش شناخت انديشه‌هاي اجتماعي شهيد آيت الله بهشتي را چهاردهم ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي‌کند.

همايش انديشه‌هاي اجتماعي شهيد آيت‌الله بهشتي چهاردهم ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي‌شود.

دفتر مديريت حوزه هاي علميه خواهران منطقه يک تهران، همايش شناخت انديشه‌هاي اجتماعي شهيد بهشتي را در تالار حرکت تهران برگزار مي‌کند. در اين همايش اساتيد حوزه و دانشگاه مقالات خود را در زمينه انديشه‌هاي اجتماعي شهيد بهشتي ارائه مي کنند.

در اين همايش آقايان الويري، مؤمني، پويا و حسيني بهشتي به تبيين ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي مي‌پردازند.

بنابراين گزارش آزادي و تربيت از ديدگاه شهيد بهشتي، تهذب و حکومت، درآمدي بر نسخ‌شناسي بر مبناي عدالت، بايدها و نبايدهاي ترويج اسلام‌گري و اعتدال در انديشه و عمل شهيد بهشتي از موضوعات مورد بحث در اين همايش مي باشد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo