شهید آوینی
 
جشنواره مهر بزرگداشت علامه طباطبایی برگزار می‌شود 

جشنواره مهر ''بزرگداشت علامه طباطبائی'' با هدف حمایت از آثار قرآنی، فلسفه و عرفان و طرح دیدگاه‌های علامه طباطبایی، سوم و چهارم خرداد ماه در تبریز برگزار می شود.

جشنواره مهر ''بزرگداشت علامه طباطبائی'' سوم و چهارم خرداد ماه در زادگاه علامه طباطبائی در تبریز با بررسی آراء و دیدگاه‌های علامه و بررسی آثار پژوهشگران پیرامون آثار ایشان برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش در این جشنواره آثار محققین در چند رشته آثار قرآنی، فلسفی و شرح شامل مقالات، پایان نامه‌ها و آثار هنری پیرامون دیدگاه‌های علامه‌طباطبایی بررسی خواهد شد.

گفتنی است پایان مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری شنبه 10 اردیبهشت ماه می باشد.
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo