شهید آوینی
در بیمارستان آتیه تهران عنوان شد
 رضا ایرانمنش: از بچه های دفاع مقدس گله دارم

من از بچه های دفاع مقدس گله دارم که در سه سال گذشته هیچ توجهی به همرزمانشان نکردند.

رضا ایرانمنش که این روزها به دلیل جراحات ناشی ازحملات شیمیایی دربیمارستان آتیه تهران بستری است با بیان این مطلب اظهار داشت : در روزهای اخیر حال عمومی من نوسان داشته وچندان مشخص نیست چه زمانی از بیمارستان مرخص می شوم.

 بازیگر فیلمهای " سجاده آتش " و "آخرین شناسایی " درباره وضعیت فعلی سینمای دفاع مقدس می افزاید: به نظر من اهمیت دادن به مقوله دفاع مقدس یک امر اجتناب ناپذیر است ومساله ای نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت ولی متاسفانه درسالهای اخیر  حساسیت نسبت به این مقوله مهم کمتر ویا حتی فراموش شده است .اگر فیلمی هم دراین زمینه همچون " دوئل " ساخته می شود اثری است که با دفاع مقدس ودلاورمردی های بچه های جنگ هیچ ارتباطی ندارد.

 ایرانمنش درباره جذابیت های سینمای دفاع مقدس در شرایط فعلی اظهار داشت : به نظرمن اگربه واقعیت های دفاع مقدس در سینما به شکل درستی پرداخته شود هنوز این سینما می تواند برای مخاطب جذاب باشد.

 بازیگر فیلم " دکل " در ادامه درباره علل کم شدن ساخت فیلم با مضمون دفاع مقدس در سینمای ایران اظهار داشت : یکی از علت های این مساله عدم مدیریت متخصص وسیاست گذاری های صحیح سینمایی است. متاسفانه ما درزمینه مدیریت بیشتر به تعهد پرداختیم درحالیکه باید در کنارتعهد به تخصص نیز توجه اساسی بنماییم.

 رضاایرانمنش درباره کارهای آماده نمایش خود به خبر نگار مهر اظهار داشت: درحال حاضر سریالی بانام " روژان" را به کارگردانی ماشاالله مرادی زاده در سیزده قسمت برای شبکه اول سیما آماده نمایش دارم . در آن نقش یک رزمنده را ایفا می کنم که خاطرات جنگ رابیان می کند وباشروع تعریف به همان روزها بازمی گردد.

 ایرانمنش درپایان فیلم هایی همچون " مهاجر" ، " پروازدرشب " ،"سجاده آتش " و " دکل" راجزو بهترین های سینمای دفاع مقدس  دانست

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo