شهید آوینی
 
 اولین دوره نمایشنامه‌خوانی تئاتر مقاومت برگزار مي‌شود

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اولین دوره نمایشنامه‌خوانی تئاتر مقاومت را برگزار مي‌كند.

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در راستای تقویت بنیه نمایشنامه‌نویسی در عرصه تئاتر مقاومت اقدام به برگزاری اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه كرده است.

این انجمن فرصت ارسال نمایشنامه‌ها را 20 خرداد ماه سال جاری تعیین كرده است و در فراخوان خود اولویت نمایشنامه‌ها را با عنوان مقاومت در برابر تجاوز عنوان كرده است.

زمان برگزاری اولین دوره نمایشنامه‌خوانی از تیر ماه سال جاری آغاز مي‌شود و بازخوانی نمایشنامه‌ها شنبه اول هر هفته از تاریخ 4 تیر ماه خواهد بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo