شهید آوینی
 
قرآن كريم از منظر امام رضا(ع) منتشر شد

كتاب «قرآن كريم از منظر امام رضا(ع)» توسط انتشارات آستان قدس رضوي منتشر شد.

اين كتاب بيان اوصاف و عظمت «قرآن» از ديدگاه امام رضا(ع) است.به اعتقاد نويسنده، نجات و سعادت در گرو شناخت و پيروی از ثقلين، يعنی قرآن و عترت است و بهترين راه برای اين مقصد شناخت ويژگی‌های قرآن از زبان ائمه اطهار(ع) است.

مولف با نگاهی عرفانی به بحث درباره «قرآن علمی» و «قرآن عينی»، وجوه اشتراك و افتراق آن دو، شرايط و موانع معرفت قرآن، فرق بين تدبر در قرآن و استنطاق قرآن و راه‌های قرآن در جهت تحصيل معرفت و صحيح مانند تشويق به برهان عقلی و شهود قلبی و دوری از قياس و وهم پرداخته است.

هدف محقق از قرآن عينی، انسان كامل يعنی ائمه اطهار(ع) است كه تجسم قرآن علمی هستند.

گفتنی است، كتاب «قرآن كريم از منظر امام رضا(ع) در ۳ هزار نسخه، ۲۵۰ صفحه و بهای ۱۵۰۰ توسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است.

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo