شهید آوینی
 
برپايي چهارمين جشنواره نماز و نيايش

مسئول ستاد اقامه نماز سازمان صدا و سيما : جشنواره نماز و نيايش با هدف تبيين فرهنگ نماز و نيايش، فراهم آوردن بستر مناسب براي ارايه توانمندي‌ها و كشف استعدادها و ارايه و معرفي آثار نمونه و الگوسازي در عرصه توليد برنامه‌هاي صدا و سيما برگز

دكتر علي‌رضا تقي‌پور، مسئول ستاد اقامه نماز سازمان صدا و سيما و جشنواره نماز و نيايش در رابطه با اهداف اين جشنواره گفت: چهارمين جشنواره آثار تلويزيوني نماز و نيايش با هدف تبليغ، ترويج و تبيين فرهنگ نماز از طريق برنامه‌هاي صدا و سيما و ارتقاي سطح كيفي برنامه‌هاي صدا و سيما درباره فرهنگ نماز و نيايش برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به نحوه ارزيابي شاخص‌ها و ملاك‌هاي بررسي آثار تصريح كرد: اين برنامه‌ها توسط دو روه از كارشناسان خبره صدا و سيما به مدت يك ماه در مراحل مختلف ارزيابي گرديد. شاخص‌ها و ملاك‌هاي ارزشبيايي برنامه بر اساس بهره‌گيري از پژوهش و تحقيق مناسب و ارائه برنامه و توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اقامه نماز و ايگاه آن در رسانه و همچنين توجه به اهداف، سياست‌ها و اولويت‌هاي برنامه‌سازي ستاد پيرامون نماز طراحي شده است.

مسئول ستاد اقامه نماز سازمان، در پايان اشاره به سياست‌ها و برنامه‌هاي آينده ستاد در راستاي گسترش فرهنگ نماز و نيايش خاطرنشان كرد: سياست‌هاي ستاد مبني بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اجلاس نماز خاص صدا و سيما است كه دنبال خواهد شد و مهمترين برنامه‌هاي سال آينده ستاد خاص همكاري در برگزاري اجلاس سراسري نماز با موضوع نماز و رسانه در سازمان، تعيين سياست‌ها و برنامه‌هاي ويژه نماز و اذان در سازمان، تهيه شاخص‌هاي محتوايي ارزيابي برنامه‌هاي صدا و سيما پيرامون فرهنگ نماز، طراحي مجدد سايت صلاه متناسب با نياز داخلي و بين‌المللي و تهيه و توليد برنامه‌هاي مرتبط با فرهنگ نماز خواهد بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo