شهید آوینی
 
از كوچه معراج،تا خيابان بهشت

۲۲ فروردين‌ماه در كوچه معراج، خيابان بهشت،نمايشگاهی برپا شد كه اگر چه كوچك بود، اما وسعتی به بزرگی بهشت داشت.

در اين نمايشگاه اگر چه، اثری از كتاب و خط و نقاشی نبود، اما ۷۰۰ قطعه از ۷۰۰ آلاله پرپر شده جنگ تحميلی داشت كه حسن‌ختام كتاب‌ها و خط‌ها و نقاشی‌ها بود. آلاله‌هايی كه گمنام‌اند و نشانی از آنان در دست نيست؛ يا نشانی دارند، اما كسی نيست كه نشانی از آنان بجويد. نمايشگاهی كه به گفته سردار ميرفيصل باقرزاده، رييس بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس قرار است به مدت سه ماه در تهران و ۳۰ مركز استان و ۶۰ شهرستان كشور به شكل ثابت و سيار برقرار باشد و علاقه‌مندان از آن بازديد كنند. اگر چه نمايشگاه عكس شناسايی شهدای جاويدالاثر هم رويدادی مانند برپايی همه نمايشگاه‌هاست، اما از آنجا كه موضوع آن شهيد است و شهدا نيز به مصداق آيه شريفه «و لا تحسبن الذين يقاتلون فی سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون»، «زنده و جاويد در هميشه تاريخ‌اند و در نزد پروردگارشان رزق و روزی می‌خورند و نظاره‌گر اعمالمان هستند ذكر چند نكته در اين‌باره خالی از لطف نيست:

الف- آخرين وضعيت جسمانی ۷۰۰ شهيد جاويد‌الاثر مدفون در مرزهای جنوب و غرب كشور و يا دفن‌شده در گورهای دسته‌جمعی در عراق كه در قالب ۷۰۰ عكس در اين نمايشگاه به نمايش درآمده است، فرصتی مطلوب را برای خانواده‌های شهدا، جانبازان و همسنگران اين عزيزان ايجاد كرده است تا ضمن بازديد از نمايشگاه به شناسايی عكس شهدايی بروند كه سال‌ها انتظار ديدن آنها و يا شنيدن خبری از آنها را كشيده‌اند، عكس‌هايی كه برای به دست‌آوردن آنها شهدای ديگری تقديم شده است.

ب- برپايی اين نمايشگاه فرصت مغتنمی است تا اقشار مختلف جامعه سری به آن بزنند و اندكی از زنگارهای دنياطلبی را كه امروز با پايان‌يافتن جنگ تحميلی بر دل‌هايمان نشسته است، زدوده شود. زنگارهايی كه باعث می‌شوند گاهی فراموش كنيم آسايش و آرامش امروز خود را مديون فداكاری چه كسانی هستيم.

ج- ديدن اين نمايشگاه اگر برای هيچ‌كس فايده نداشته باشد، برای عده‌ای به تعبير مقام معظم رهبری قلم به مزد و مزدور كه در صدد تراشيدن هزار توجيه علمی و عقلی برای دموكراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی دروغين آمريكايی هستند، خالی از فايده نيست؛ چرا كه اين عده می‌توانند آزادی‌خواهی و دموكراسی واقعی غربی و آمريكايی را در چهره‌های نيم‌سوخته و تمام‌سوخته شهدای جاويدالاثر هشت سال جنگ تحميلی ببينند و اگر نمی‌دانند، بدانند كه برای تحكيم و گسترش بنيان‌های ايدئولوژيكی چه اربابانی سينه‌چاك می‌كنند و جامه می‌درند.

د- دست آخر هم بد نيست مسئولان كشور و به ويژه مديران اجرايی به ديدن نمايشگاه عكس شهدای جاويدالاثر بروند تا اگر مزه رياست و دنياطلبی زير زبان بعضی از آنان شيرين شده است و آخرت را فراموش كرده‌اند به ياد آورند كه بر اريكه‌ای تكيه زده‌اند كه محصول خون ده‌ها هزار شهيد و مجاهدت ميليون‌ها مجاهد در راه حق است. به ياد آورند كه بر مسند مقدسی تكيه زده‌اند كه به استناد آيات فراوان قرآن روزی بايد پاسخگوی اين امانت در پيشگاه شهيدان و خدای شهيدان باشند. باشد كه از قدرت خود برای اخلال در فرهنگ و اقتصادو سياست كشور استفاده نكنند.

منبع:خبرگزاري قرآن

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo