شهید آوینی
 
برگزیدگان مسابقه نماز عید سعید فطر درآیینه تصویر معرفی شدند

برگزیدگان مسابقه عکس "نماز عید سعید فطر درآیینه تصویر" اربین 40 قطعه عکس ارائه شده از17 عکاس جوان 6 نفر برگزیده شدند .

هیات داوران نصیبه حکیم زاده را به عنوان برگزیده  اول ، زهرا زمان پور را در  مقام دوم مجتبی ملایی و سحر گرجی پور مشترکا برای مقام سوم  وراضیه علوی پور و سعیده کریمی را به عنوان مقام چهارم و پنجم معرفی کرد .

این مسابقه اواخر سال گذشته به همت حوزه هنری یاسوج درشهر کرد برگزارشد .

منبع:خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo