شهید آوینی
 
هزارو صد وشصت ‌و هفتمين سال امامت حضرت بقيةالله‌الاعظم(عج) آغاز شد

با فرارسيدن نهم ربيع‌الاول بار ديگر دلها با فضای عطرآگين بهار امامت صفای ديگری يافته است. بهاری كه می‌تواند در فكر و روح و جسم ما، انقلابی به پا كند، فضای پاك و دلنواز امروز هر موجودی را سرشار و سرمست می‌كند.

امروز گويی بوی بهشت می‌آيد؛ چرا كه نسيم بهاری ياد يار را نويد می‌دهد. در اين ميان بديهی است كه حوادث ايام می‌تواند در ساختار بشريت تأثير خاصی ايجاد كند.
نهم ربيع‌الاول يادآور گلواژه‌های «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حكومت جهانی»، «قسط و عدل» ديدار و مهدی است.

اما همانگونه كه هر روز عظيمی در اسلام آداب و اعمال خاصی دارد، ايجاد روز بزرگ نيز آدابی دارد كه اهم آن عبارتند از: اطعام برادران مؤمن، خشنودگرداندن مؤمنين، توسعه‌دادن در نفقه، پوشيدن جامه‌های نيكو، شكر و عبادت حق‌تعالی. اين روز، روز برطرف‌شدن غم‌هاست و روزی بسيار شريف است. از اين رو همچنين به روز شادی و عيد جهان تشيع تعبير شده است.

در عظمت نهم ربيع‌الاول همين بس كه در روايات به عنوان دومين غدير از آن ياد شده است. در روايتی حضرت علی(ع) به حذيفه می‌فرمايند: برای اين روز هفتادودو نام است. كه برخی از آنها عبارتند از: الغدير الثانی (غدير دوم) و يوم البركه (روز بركت) و عيد الله الا اكبر (عيد عظيم) و يوم يستجاب الدعوات (روزی كه ادعيه مورد استجابت واقع می‌شود) و يوم نفی‌الهوم ( روزی كه غم‌ها برطرف می‌شود) و يوم الفرح الشيعه (روز شادی شيعه) و يوم الفطر الثانی (روز عيد فطر دوم) و عيد اهل البيت (روز عيد اهل بيت) و يوم قبل الله اعمال الشيعه (روزی كه اعمال شيعه مورد قبول واقع می‌گردد) و يوم تقديم الصدقه (روز صدقه‌دادن) و يوم هدم الظلاله (روز از بين‌رفتن گمراهی‌ها) و يوم المباهله (روز مباهله) و يوم المفاخرة (روز افتخار) و يوم قبول الاعمال (روز قبولی اعمال) و يوم الشكر (روز شكرگزاری) و يوم نصرة المظلوم (روز پيروزی مظلوم) و يوم الزيارة (روز ديدار) و يوم العبادة (روز عبادت) و يوم الموعظة (روز پند و موعظه) و يوم الاسلام (روز اسلام).

روز مبارك نهم ربيع‌الاول بهانه‌ای است تا زمزمه‌های آشتی با امام زمان(عج) را سر دهيم و به درگاه او عرضه داريم:
ای امام عزيز! مهدی جان!
ای مهربان‌تر از مادر! ای معدن كرم و رحمت!
دير فهمی و غفلت ما را ببخش و ما را حلال كن، تو از دل همه ما
آگاهی وخوب می‌دانی كه گناهان و بی‌توجهی‌ها و جفاهای ما از
سر ناآگاهی و غفلت بوده پس ای امام رئوف از خدا بخواه مادامی كه

زنده‌ايم ما را در ولايت و دولتی و دين شما ثابت بدارد و ما را موفق به اطاعت از شما و بهره‌مند از شفاعتتان گرداند و از بهترين دوستداران شما قرار دهد و از جمله كسانی كه در پی آثار شما رفتند و راه شما را پيمودند و به هدايت شما رهبری شدند. چقدر نام‌هايتان شيرين است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo