شهید آوینی
 
ضريح جديد دو امام همام به كاظمين رسيد

در ميان استقبال فراوان مردم كاظمين ضريح جديد بارگاه امام موسي كاظم و امام جواد تحويل گرفته شد.

ضريح جديدبارگاه دو امام همام، امام موسي كاظم و امام جواد به شهر مقدس كاظمين رسيد. مردم كاظمين و اطراف اين شهر اعم از پير و جوان، علما و شخصيت‌هاي مختلف شهر براي اداي احترام به دو ضريح جديد به خيابان‌ها آمده بودند.

اين دو ضريح از چندين كيلو طلا و نقره در شهر اصفهان ساخته شده است كه به آستان آن دو امام همام ارسال شده بود. اين دو ضريح توسط كارشناسان و مهندسان ايراني در طول يك ماه نصب خواهند شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo