شهید آوینی
 
تاريخ تاريك جنايت !

نويسنده:كارن الكاوا

مقاله حاضر كه دسامبر 2004 در نشريه Just منتشر و از سوي اداره كل همكاري هاي بين المللي سازمان صداوسيما ترجمه شده - مجموعه اطلاعاتي پيرامون فلسطين و رژيم صهيونيستي به دست مي دهد كه در نوع خود بديع و قابل استفاده است.

در طول حيات انسان ، فجايع و جنايتهاي فراواني واقع شده ولي هيچ كدام از حيث گستردگي و طول زماني به مصيبت فلسطين شباهت ندارد.
در طول تاريخ و عرض جغرافيا ، غصبهاي زيادي واقع شده ولي غصب يك كشور آن هم در دوره زماني 60 ساله در هيچ جا غير از فلسطين مصداق ندارد.
همچنين در مقاطع مختلف ، آوارگي هاي بسياري نيز واقع شده ، لكن براي دربه دري 60ساله يك ملت ، غير از فلسطينيان بي پناه ، نمونه اي نمي توان يافت و صد البته جنايتهاي اين رژيم نيز به قدري است كه نياز به ذكر ندارد. مقاله حاضر كه دسامبر 2004 در نشريه Just منتشر و از سوي اداره كل همكاري هاي بين المللي سازمان صداوسيما ترجمه شده - مجموعه اطلاعاتي پيرامون فلسطين و رژيم صهيونيستي به دست مي دهد كه در نوع خود بديع و قابل استفاده است.

آيا مي دانيد:
1- هنگامي كه در سال 1917 دولت انگلستان مشكل فلسطين را پديد آورد، بيش از 90درصد جمعيت فلسطين عرب بودند و در آن زمان حداكثر 56000يهودي در اين كشور زندگي مي كردند؟
2- بيش از نيمي از يهودياني كه در آن زمان در فلسطين مي زيسته اند، مهاجر بوده اند و از ترس كشته شدن در اروپا به فلسطين مهاجرت كرده بودند و كمتر از 5درصد جمعيت فلسطين ، يهودي هاي فلسطيني تبار بوده اند؟
3- در آن زمان عربهاي فلسطين ، مالك 97.5 درصد سرزمين فلسطين بوده اند و يهودي ها (فلسطيني الاصل و مهاجران يهودي) فقط مالك 2.5 درصد از اراضي فلسطين بوده اند؟

توسعه طلبي ارضي

4- بنابراين هنگامي كه انگلستان مساله فلسطين را در سال 1947 به سازمان ملل ارجاع كرد ، صهيونيست ها حداكثر 6درصد خاك فلسطين را تحت مالكيت خود داشتند؟
5- باوجوداين واقعيت ها، مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل يك «دولت يهودي» در فلسطين را تصويب كرد و 54درصد كل سرزمين فلسطين را به دولت مذكور اعطا نمود؟
6- اسرائيل بلافاصله 80.48 درصد كل سرزمين فلسطين را به اشغال خود در آورد و هنوز هم آن را تحت اشغال خود دارد؟
7- دولت اسرائيل 85درصد منابع آب سرزمين هاي اشغالي را به يهوديان و 15درصد بقيه را به فلسطينيان تخصيص مي دهد؟ مثلا در شهر هبرون 85درصد آب به 500نفر مهاجر يهودي داده شده در حالي كه 15درصد بقيه آب بايد بين 120هزار فلسطيني ساكن اين شهر تقسيم شود؟
8- اين توسعه طلبي ارضي قبل از 15مه 1948 يعني قبل از خروج رسمي نيروهاي انگليسي از فلسطين و قبل از ورود ارتش هاي عرب براي حمايت از اعراب فلسطين و قبل از جنگ اعراب و اسرائيل به واقعيت پيوست؟
9- براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر (دسامبر 1948) هر انساني حق تعيين سرنوشت خود را دارد ولي فلسطيني ها براساس موافقتنامه اسلو بايد براي به دست آوردن اين حق ، مذاكره كنند؟
10- مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1947 براي تشكيل دولت «يهودي» فراتر از صلاحيت مجمع عمومي براساس منشور سازمان ملل بوده است؟
11- كليه تلاش دولتهاي عرب و آسيايي براي وادار كردن مجمع عمومي سازمان ملل براي تسليم «سوال در مورد مشروع بودن» مصوبه اين مجمع به دادگاه بين المللي لاهه براي گرفته «نظر مشورتي» اين دادگاه توسط مجمع عمومي رد شده يا ناديده انگاشته شده است؟
12- زماني كه مجمع عمومي در سال 1948 شور دوم موضوع فلسطين را به بحث گذاشت ، نتوانست مصوبه سابق خود را در مورد تقسيم فلسطين تاييد كند بنابراين اصل تشكيل «دولت يهودي» از نظر حقوقي مشكوك است؟
13- هيچ كشور ديگري در جهان ، عضو يا غير عضو سازمان ملل متحد ، به اندازه اسرائيل در سازمان ملل محكوم نشده است؟
14- هيچ كشور عربي تاكنون توسط هيچكدام از ارگان هاي سازمان ملل به دليل تهاجم نظامي به اسرائيل محكوم نشده است؟
15- اسرائيل از اجراي 69 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد سرباز زده است؟
16- اسرائيل علاوه بر اخراج تعداد زيادي از ساكنان عرب فلسطين و علاوه از حملات مكرر به دولتهاي همسايه عرب ، مستمرا ناظران سازمان ملل و ساير پرسنل مستقر در خطوط آتش بس را مورد تعرض قرار داده است : اسرائيل نخستين ميانجي سازمان ملل و مشاور نظامي او را به قتل رسانيده و تعدادي از ناظران آتش بس اين سازمان را بازداشت كرده است. اسرائيل دفتر مركزي پرسنل سازمان ملل را اشغال نظامي كرده ، به صورت غيرقانوني مورد بازرسي قرار داده است و جلسات كميسيون هاي مشترك آتش بس را بايكوت كرده است؟
17- اسرائيل با بي اعتنايي به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل ، قسمت هايي از خاك دو كشور لبنان و سوريه را تحت اشغال خود دارد؟
18- مصوبه سال 1947 مجمع عمومي براي ايجاد يك «دولت يهودي» در فلسطين فقط توسط دولتهاي اروپايي ، امريكايي و استراليا به تصويب رسيد و هيچ كشور آسيايي و آفريقايي (به استثناي آفريقاي جنوبي) به اين مصوبه راي مثبت نداد و وقتي در جلسه عمومي 29 نوامبر 1947 در مورد اين موضوع راي گيري شد ، فقط كشور آفريقايي ليبريا تحت فشار شديد دولت امريكا مجبور به تغيير راي خود شد و به اين مصوبه راي مثبت داد. به بيان ديگر «دولت يهودي» در نقطه تماس آسيا و آفريقا تاسيس شد بدون موافقت آزادانه هيچ كشور آفريقايي و آسيايي و خاورميانه اي به غير از آفريقاي جنوبي كه خود اين كشور تحت حاكميت يك اقليت خارجي قرار داشت؟
19- از زمان انعقاد موافقتنامه هاي آتش بس در سال 1949 ، اسرائيل بارها آتش بس را نقض نموده و سياست تهاجمي خود را دنبال كرده و وارد خاك دولتهاي غرب همسايه خود شده است. اسرائيل بارها و بارها توسط شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد سرزنش قرار گرفته و محكوم شده است (5 بار توسط شوراي امنيت و 6 بار توسط مجمع عمومي)؟

بيگانه در خانه

20- اسرائيل از بدو تاسيس خود در ميان كشورهاي آفريقايي و آسيايي يك بيگانه تمام عيار بوده است و اين كشور به عضويت هيچ كنفرانس آسيايي آفريقايي يا غير متعهدها در نيامده است؟
21- اسرائيل يك سيستم تبعيض قومي را عليه اعراب به مورد اجرا گذاشته است. اعرابي كه در سرزمين مادري خود زندگي مي كنند؟ بيش از 90درصد اين عربها در «مناطق امن» زندگي مي كنند. در اين مناطق حكومت نظامي برقرار شده و مسافرت عربها از يك روستا به روستاي ديگر يا از يك شهر به شهر ديگر محدود شده است ؛ فرزندان عربها از دسترسي به امكانات برابر آموزشي محروم هستند. آنها از دسترسي به فرصتهاي مناسب شغلي نيز محرومند و در صورت به دست آوردن كار هم نسبت به يهودي ها، حقوق كمتري مي گيرند؟
22- كشورهاي غربي بارها و بارها عزم و اراده خود را مبني بر ايجاد «توازن نظامي» در منطقه بين اسرائيل از يك طرف و كل جميعت 100 ميليوني ساكن در 13 كشور عربي منطقه از طرف ديگر، اعلام داشته اند؟ اين نظريه كاملا يك طرفه غربي ها در مورد ايجاد «توازن نظامي» در منطقه مثل اين است كه بگوييم چون كوبا با ايالات متحده اختلاف دارد، پس بايد بين اين دو كشور «توازن نظامي » ايجاد كرد... يا اين كه نبايد به كل قاره آفريقا اجازه داد كه نيروهاي نظامي بيشتري نسبت به كشور آفريقاي جنوبي داشته باشند... يا اين كه نبايد به كشور چين اجازه داد بيشتر از تايوان نيروي نظامي در اختيار داشته باشد... يا اينكه بگوييم فقط بايد از صلح در نيمه غربي آفريقا، آسيا يا اروپا محافظت كرد؟

تبعيض همه جانبه

23 - ايالات متحده سالانه 3 ميليارد دلار به اسرائيل كمك مي كند و به هيچ كشور ديگري در جهان به اين ميزان كمك نمي كند: كمك ايالات متحده به اسرائيل از كمك اين كشور به كل كشورهاي جنوب صحراي آفريقا بيشتر است؟
24- توليد ناخالص داخلي سرانه و مصرف سرانه در سرزمين هاي اشغالي از سال 1993 به بعد 15درصد در كرانه غربي و غزه كاهش يافته است. اين واقعيت علي رغم كمكهاي فراوان خارجي كه بيشتر آن از طرف اروپا بوده ، به وقوع پيوسته است؟
25- با وجود واقعيت هاي مذكور، رسانه هاي غربي همواره اسرائيل را به عنوان «دژ مستحكم دمكراسي» و «قهرمان صلح » در خاورميانه معرفي مي كنند؟
26- تا سال 1993 ايالات متحده و اسرائيل اجازه مي دادند كه كمكهاي بشردوستانه به سرزمين هاي اشغالي راه يابد و كمكهاي سازمان ملل در اختيار مردم كرانه باختري و غزه قرار مي گرفت ولي از سال 1993 به بعد جلوي اين كمكها گرفته شده است؟
27- دولت اسرائيل مكررا حسابهاي بانكي ، تجاري و زمين هاي فلسطيني ها را توقيف كرده و از دادن غرامت به افرادي كه از اين توقيف ها متضرر مي شوند، خودداري كرده است؟
28- اسرائيل تنها كشور خاورميانه است كه از امضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي سرباز زده و اجازه راهيابي بازرسان بين المللي به سايتهاي هسته اي خود را نمي دهد؟
29- اسرائيل تنها كشور در خاورميانه است كه داراي سلاحهاي هسته اي است؟
30- افسران عالي رتبه نظامي ارتش اسرائيل اين واقعيت را پذيرفته اند كه اسراي جنگي غيرنظامي توسط ارتش اسرائيل كشته شده اند؟
31- دولت اسرائيل از تعقيب قضايي سربازان ارتش خود كه به كشتن اسراي جنگي معترف هستند، خودداري مي كند؟
32- آريل شارون نخست وزير فعلي اسرائيل توسط يك دادگاه اسرائيلي شخصا مسوول كشتار صبرا و شتيلاي لبنان شناخته شده است. در اين كشتار دسته جمعي هزاران آواره فلسطيني در سال 1982 به قتل رسيدند؟
33- اسرائيل كنوني روي بيش از 400 دهكده تخريب شده فلسطيني بنا شده است و اسرائيلي ها تقريبا همه اماكن اين كشور را تغييرنام داده اند تا آثار اين تخريب ها از بين برود؟
34- حزب مولودت يكي از احزاب تشكيل دهنده دولت ائتلافي شارون است.

اين حزب طرفدار اخراج كل دو ميليون فلسطيني از خانه هايشان در سرزمين هاي اشغالي است؟

شهرك سازي

35- از زمان انعقاد موافقت نامه اسلو، شهرك سازي هاي غيرقانوني اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين در عرض 8سال بيش از دو برابر افزايش يافته است؟
36- در طول 30سال اشغال و اداره فلسطين توسط انگلستان ، صهيونيست ها فقط توانستند 3.5 درصد زمينهاي فلسطين را بخرند كه اين ميزان نيز در نتيجه تشويق دولت انگلستان بوده است و بسياري از اين زمينها نيز مستقيما توسط دولت انگلستان به مالكيت صهيونيست ها در آمد و توسط اعراب به آنان فروخته نشد؟
37- شهرك سازي هاي غيرقانوني در زمان نخست وزيري ايهود باراك نسبت به زمان نخست وزيري بنيامين نتانياهو دو برابر شد؟
38- شهرك سازي غيرقانوني در سرزمين هاي اشغالي فلسطين در زمان نخست وزيري ايهود باراك افزايش يافت و ميزان آن بيش از هر زمان ديگري در تاريخ اشغال فلسطين است.
39- باوجود منع شكنجه توسط دادگاه عالي اسرائيل ، هنوز هم شكنجه زندانيان فلسطيني توسط بازجويان شين بت ادامه دارد؟
40- آوارگان فلسطيني بيشترين تعداد آوارگان در سطح جهان هستند؟
41- برخلاف موافقتنامه هاي اسلو ، پست هاي بازرسي اسرائيلي مراكز جمعيتي فلسطيني را به محاصره خود درآورده اند؟
42- فلسطيني ها بيشترين مدرك دكتري phd نسبت به جمعيت خود در سطح جهان را دارند؟

مترجم : احمد صادقي

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo