شهید آوینی
 
مجموعه كتاب‌های راهیان نور منتشر شد
خانه ادبیات و تاریخ پایداری به سفارش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مجموعه كتاب‌هایی با عنوان راهیان نور منتشر كرد.

این كتاب‌ها در قطع جیبی و بر اساس مناطق جنگی و عملیاتی جنوب كشور گردآوری و تنظیم شده است.
این كتاب‌ها كه از این پس در میان اعضای كاروان‌های راهیان نور توزیع خواهد شد، با عناوینی چون اروند، خرمشهر، هویزه، بستان، دهلاویه،‌ طلائیه و شلمچه تهیه شده و انتشار یافته است.
براساس این گزارش مجموعه كتاب‌های راهیان نور، آثاری هستند كه به صورت خاطره و داستان از رزمندگان و فرماندهان جنگ تهیه شده و اطلاعاتی را به همراه عكس و نقشه‌های عملیاتی به خواننده مي‌دهد.
این كتاب‌ها كه به وسیله نشر «صریر» چاپ شده است، هر یك 350 تومان قیمت دارند و با شمارگان یك هزار نسخه در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
خانه ادبیات و پایداری كه مسؤولیت انتشار این كتاب‌ها را بر عهده داشت، ‌به وسیله نویسندگان و منتقدانی چون محمود جوانبخت، احمد دهقان، مصطفی رحیمی و داود امیریان اداره مي‌شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo