شهید آوینی
 
قدیمی ترین تفسیر قرآن كریم در كتابخانه آیت ا.. مرعشی نجفی موجود است

قدیمي‌ترین تفسیر قرآن كریم به زبان فارسی در كتابخانه مرحوم آیت ا… العظمی مرعشی نجفی نگهداری مي‌شود.

این نسخه قرآن، با عنوان تفسیر سور‌آبادی، در قرن پنجم هجری قمری به زبان فارسی نگارش شده است، در كتابخانه آیت ا.. مرعشی نجفی نگهداری مي‌شود.

این تفسیر، به خط نسخ و ابتدای سوره‌ها به خط كوفی و آیات قرآن با خطوط درشت كتابت شده است.

مولف، آیات قرآن كریم را با رنگ قرمز و تفسیر آن را با رنگ مشكی كتابت كرده است.

گفتنی است ،‌تفسیری از قرآن كریم كه در آن از كلمات بدون نقطه استفاده شده است با عنوان «ثبات الالهام» و با قلم ابوالفضل فیضی هندی كه در قرن یازدهم نگارش شده است نیز در این كتابخانه وجود دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo