شهید آوینی
 
تمبر يادبود يادمان‌های دفاع مقدس

ستاد مركزی كاروان‌های راهيان نور به شركت پست جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد كرد تا تمبر يادبود حركت فرهنگی، ارزشی راهيان نور و همچنين يادمان‌های دفاع مقدس را منتشر كند.

ستاد مركزی راهيان نور برای ثبت لحظه‌های پرشكوه و تجليل از ايثارگری‌های دفاع مقدس پيشنهاد كرده است كه شركت پست جمهوری اسلامی ايران همگام با خيل عاشقان زاير مشاهد شهيدان در مناطق عملياتی، اين حركت فرهنگی را بر كاغذ تمبر ماندگار كند.

بديهی است كه اين پيشنهاد مورد استقبال كاروان‌های سرزمين نور و زائران مناطق عملياتی هشت سال دفاع مقدس قرار گرفته است.
 

منبع:خبرگزاری قرآنی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo