شهید آوینی
 
مسابقه بزرگ نیایش های قرآنی دانشجویان دانشگاه های استان تهران

مسابقه بزرگ فرهنگی و دینی نیایش های قرآنی دانشجویان دانشگاه های استان تهران فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران برگزار می شود.

حمیدرضا بابایی ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران با اعلام این خبر گفت: نیایش در شمار کوشش ها و نیازهای روانی هر انسان است که در ادیان جهان و حتی فرهنگ های بشری به چشم می خورد و جایگاه رفیعی در قرآن دارد. دعا و نیایش، همراهی کردن آهنگ آفرینش در جهت حکمت الهی است و قرآن کریم آشکارا نشان می دهد که این خداوند است که انسان را فرا می خواند تا با وی گفتگو کند و حاجت هایش را در میان بگذارد و از او طلب هدایت و بخشایش کند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران یادآور شد: مسابقه فرهنگی و دینی نیایش های قرآنی نیز با هدف ترویج فرهنگ غنی قرآن و آگاهی دانشجویان از نیایش و جایگاه آن در قرآن، بررسی، تحلیل محتوا و پیام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نیایش های قرآنی، زیبایی شناسی و ساختارشناسی نیایش ها و نیز آشنایی با مخاطبان، نیایشگران، ظرف های زمانی و مکانی دعاها و مناجات در بین دانشجویان دانشگاههای استان تهران برگزار می شود.

بابایی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال پاسخنامه های مسابقه نیایش های قرآنی 15 اردیبهشت ماه می باشد و دانشجویان می توانند سوالات مسابقه را از معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و یا مدیریت فوق برنامه و امور فرهنگی دانشگاه خود دریافت نمایند.

نتایج مسابقه نیز اواخر اردیبهشت ماه در جشن باشکوهی تحت عنوان جشن نیاز بر درگاه بی نیاز در دانشگاه تربیت معلم تهران اعلام خواهد شد و به نفرات برتر جوایز ارزنده و نفیسی همچون کمک هزینه سفر حج اهدا خواهد شد.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo