شهید آوینی
 
برگزاری مسابقه بزرگ نیایش‌های قرآنی دانشجویان دانشگاههای استان تهران

مسابقه بزرگ فرهنگی و دینی نیایش‌های قرآنی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران در بین دانشجویان دانشگاههای استان تهران برگزار مي‌شود.

به نقل از واحد تربیت معلم جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم تهران با اعلام این خبر گفت: مسابقه فرهنگی و دینی نیایش‌های قرآنی با هدف ترویج فرهنگ غنی قرآنی و آگاهی دانشجویان از نیایش و جایگاه آن در قرآن، بررسی و تحلیل محتوای پیامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نیایش‌های قرآنی، زیبایی شناسی، و ساختار شناسی نیایش‌ها و نیز آشنایی با مخاطبان، نیایشگران، ظرف‌های زمانی و مكانی دعاها و مناجات‌ در بین دانشجویان دانشگاههای استان تهران برگزار مي‌شود.

وی خاطرنشان كرد: آخرین مهلت ارسال پاسخ نامه‌های مسابقه نیایش‌های قرآنی 15 اردیبهشت ماه مي‌باشد و دانشجویان مي‌توانند سؤالات مسابقه را از معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مدیریت فوق برنامه و امور فرهنگی دانشگاه خود دریافت نمایند.

بابایی تصریح كرد: نتایج مسابقه نیز اواخر اردیبهشت ماه در جشن با شكوهی تحت عنوان جشن نیاز بر درگاه بي‌نیاز در دانشگاه تربیت معلم تهران اعلام خواهد شد و به نفرات برتر جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo