شهید آوینی
تا آخر امسال در لندن و تهران:
۱۱۰ تابلو از آيات قرآنی به نمايش درمی‌آيد

۱۱۰ تابلو از آيات قرآنی در لندن و تهران به نمايش گذاشته می‌شود.

نگارش اين آثار قرآنی كه با معنای مشتركی از اشعار مولانا آميخته شده تا پايان سال ۸۴ توسط «مهرداد سلحشور» به پايان رسيده و ابتدا در لندن و سپس در تهران نمايش داده می‌شود.

گفتنی است، تمامی اين آثار به صورت كتابچه‌ای درآمده و در هر دو شهر در اختيار علاقه‌مندان هنر خوشنويسی و تذهيب قرار می‌‌گيرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo