شهید آوینی
 
ویژه نامه ی سالگرد دکتر سید حسن حسینی منتشر می شود

محمد علی محمدی - " م . ریحان " ، شاعر و نویسنده ی معاصر ، در اولین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر سید حسن حسینی - شاعر و منتقد ادبیات ، یک ویژه نامه ی ادبی منتشر می کند .


محمد علی محمدی - در مراسم بزرگداشت سید حسن حسینی
در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران

این ویژه نامه ی ادبی قریب به 100 صفحه دارد و دربرگیرنده ی اظهارنظرات شاعران معاصر درباره ی مرحوم سید حسن حسینی ، برخی شعرهای شاعر و گوشه هایی از مراسم تشییع وی  در قالب نوشته و تصویر است .

این گزارش حاکی است محمد علی محمدی ، متخلص به " م. ریحان " همچنین قصد دارد در آینده ی نزدیک ، خاطرات و نوشته های تعدادی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی را درباره ی دیدگاه های ادبی دکتر حسن حسینی ، در قالب یک اثر مکتوب تدوین و منتشر نماید .  

نظرات کسانی چون : علی معلم ، دکتر امید مسعودی ، ابوالقاسم حسینجانی ، عبدالرضا رضایی نیا ، مرتضی سرهنگی ، مصطفی علی پور ، سهراب هادی ، حسین خسروجردی ، دکتر هادی منوری ، علی موسوی گرما رودی و ... در این ویژه نامه ی ادبی منتشر خواهد شد .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo