شهید آوینی

 

انتقال یک محموله از سلاح هاى کشتار جمعی به داخل عراق

طی روزهاى اخیر و دربحبوحه تحولات مربوط به انفجارهاى کربلا و جنجال تبلیغاتی امضاى قانون اساسی موقت عراق ، نیروهاى آمریکایی اقدام به پیاده نمودن یک محموله بزرگ ازقطعات مربوط به موشک هاى دوربرد وسلاح هاى کشتارجمعی درمحدوده سواحل جنوبی این کشور، از کشتی هاى باربرى نموده اند.
روزنامه تهران تایمز به نقل از یک منبع موثق نوشت : نیروهاى آمریکایی با هماهنگی نیروهاى انگلیسی که درمحدوده جنوبی عراق مستقر هستند، تلاش بسیار وسیعی رابراى استتاراین اقلام وعدم انتشارخبرآن به خرج داده اند که همزمانی بافضاى بین عاشورا وامضاى قانون اساسی موقت عراق وهمچنین شب هنگام بودن آن دراین راستابوده است .
این منبع می افزاید : این کشتی ها که ازنوع کشتی هاى باربرى متوسط است و کمتر شکی را برمی انگیزد ، شامل اقلام تسلیحاتی دهه هاى ۸۰ ۹۰و است که برخی از آنها آمریکایی و نمونه سلاح هاى کشتارجمعی می باشد که قبلا ازسوى ایالات متحده به رژیم صدام فروخته شده وبعدهاتوسط بازرسان بین المللی گفته شد که توسط رژیم سابق عراق منهدم شده است .
این منبع ادامه داد : سایرسلاح هاى انتقال یافته به عراق که به نظرمی رسد بخشی ازآنها توسط کامیون هایی وبا استفاده از تاریکی شب به نقطه اى نامعلوم دراطراف شهر بصره منتقل شده باشند، عمدتا مربوط به کشورهاى اروپاى شرقی وقطعاتی مربوط به شوروى سابق وکشورهاى بلوک شرق هستند که درطول دودهه گذشته وازطرق گوناگون ازجمله توقیف کشتی ها ومعاملات تسلیحاتی قاچاق بدست آمریکا افتاده اند.
لازم به ذکراست اقلام فوق به دنبال سخنان ماه گذشته برخی مسئولان آمریکایی وغربی مبنی بردست نیافتن به هرگونه آثارى ازسلاح هاى کشتار جمعی در عراق و نیز در آستانه طرح موضوع محاکمه علنی صدام صورت می پذیرد. با اینکه درروزهاى اخیرنیز "هانس بلیکس "رییس سابق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به دروغ بودن گزارشات منابع اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و در پی آن اقدام حمله به عراق تاکید کرده است و در بریتانیا نیز همچنان موضوع مرگ مشکوک "دیوید کلی " جنجال برانگیزاست .
اضافه می نماید در تماسهاى مکررخبرنگاراین روزنامه ، مسوولان استاندارى بصره از هرگونه پاسخگویی دراین زمینه امتناع کرده و صلاحیت اظهار نظر را در اختیار نیروهاى ائتلاف و اشغالگر دانسته اند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo