شهید آوینی

 

اسلحه جدید نیروهاى آمریکایی در عراق گلوله شلیک نمی کند


فرماندهان آمریکایی ، براى حمایت و تقویت نیروهاى خود در عراق ، اسلحه اى را در نظر گرفته اند که بر خلاف سلاحهاى دیگر، گلوله اى شلیک نمی کند، بلکه صداى مافوق صوت تولید می کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی عراق ، این سلاح که "لونج رانج اکوستیک دیفایس " نامگذارى شده و یک میلیون دلار قیمت دارد، صدایی تولید می کند که دو برابر صوت آتشفشانی است و باعث لطمات شدید به قوه شنوایی می شود. بر اساس این گزارش ، نیروى دریایی آمریکا، نخستین نیروهایی خواهند بود که از این سلاح جدید بهره خواهند برد.
این سلاح جدید که توسط شرکت "امریکن تکنولوژى کورپوریشن " به نیروهاى آمریکایی تحویل داده خواهد شد، از یک تریبون بزرگ و دستگاه هاى الکترونیکی و مکانیکی براى تولید صدا تشکیل شده است .
بر پایه این گزارش ، یک فرمانده آمریکایی گفت : این اسلحه قادر است ۱۴۵ دیسیبل صدا تولید کند که از۳۰۰ مترى می تواند سر درد شدید ایجاد کرده و در بعضی مواقع باعث لطمه شدید به شنوایی شنوندگان می شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo