شهید آوینی

 

 یک دانشجوی آمریكایی: با مطالعه آثار امام خمینی مسلمان شدم 

«دیه گو ردرد» یک جوان مسلمان آمریکایی، گفت: خواندن یک کتاب از امام خمینی(ره)، موجب شد تا من اسلام را به عنوان دین خود، انتخاب کنم. وى که نام «علی اکبر» را براى خود برگزیده و پنج ماه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به اسلام گرویده است، گفت:من پیش از انتخاب دین اسلام، احساسات و تجاربی در زمینه تطبیق اندیشه‌هاى زندگی غربی داشتم و در درونم با تمام این افکار و اندیشه‌ها در ستیز بودم و به دنبال یک نظام اعتقادى براى زندگی و درک واقعیت اطراف و هستی بودم. علی اکبر که 23 سال دارد و دانشجوى هنرهاى آزاد دانشگاه سونی نیویورک است و مذهب شیعه را اختیار کرده، افزود: در آمریکا زندگی غیرمذهبی حاکم به این مسأله پاسخ نمی‌دهد و این زندگی بی‌بندوبار همجنس‌بازى را تحمل می‌کند و خانواده‌ها در این نظام اعتقادى مشکلات متعددى دارند و من قادر به مصالحه با این نوع نظام اعتقادى نبودم. این سؤالات براى من مطرح بود که ما براى چه در دنیا هستیم و چگونه و به چه شیوه‌اى باید زندگی کنیم و بهترین راه زندگی چگونه است و روابط میان پدر و مادر و کودکان چگونه باید باشد، چرا که این مسأله عامل مهمی است. تمام این فرآیند موجب شد که من پنج ماه پس از 11 سپتامبر در آمریکا، شروع به مطالعه‌اى درباره ایران و آیت‌الله‌ خمینی بکنم و کتابی از ایشان راخواندم. وى در مورد فشارهاى آمریکا علیه جهان اسلام، گفت: از آنجا که من اکنون یک مسلمانم، این مسأله مرا نیز تحت تأثیر قرار داده، مذهبی بودن در آمریکا جنبه شخصی دارد، اما سیاسی بودن، آن منفی است و همه به تمامی ابعاد آن حمله می‌کنند. این جوان مسلمان آمریکایی، با اشاره به یک کتاب «ادوارد سعید» استاد مسلمان دانشگاه کلمبیا، افزود که آمریکا از زمان استعمار انگلیس، با اسلام خصومت داشته است. وى افزود: ایران، تنها کشورى است که در برابر فشارهاى آمریکا ایستاده و جهان اسلام نیز باید در برابر این فشارها ایستادگی کند. علی اکبر افزود: من چندى پیش یک سخنرانی آیت‌الله‌ خامنه‌اى، رهبر انقلاب ایران را می‌خواندم که بهترین راه در برابر فشارهاى آمریکا، پیروى از اسلام است. این جوان مسلمان که هم اکنون از شدت علاقه به ایران و اسلام در حال فراگرفتن زبان فارسی است، گفت: از آنجا که آیت‌الله‌ خمینی فردى است که راه رسیدن به اسلام را به من یاد داد و از آنجا که ایران یک میراث غنی فرهنگ وتمدن پنج هزار ساله دارد، من مایلم که براى یادگیرى زبان فارسی به ایران بروم.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo