شهید آوینی

       شنبه 16 اسفند 1382 14 محرم  1424 6 مارس 2003 

ایران‎
- اعزام‎ زائران‎ به‎ عراق‎ ممنوع شد.
- آیت ‎الله‎‎ سیستانی‎‎ ورود غیرقـانـونی بـه عراق‎ را حرام‎‎ اعلام كرد.
- ایران‎‎ و پاكستان هفت‎ سند همكاری‎ امضـا كردند.
- برنامه ‎‎های‎ هفدهمین‎‎ نمایشگاه بین المللـی‎ كتاب‎ تهران‎ اعلام‎ شد.
- 100 بازیكن‎‎ برتر تاریـخ‎ فـوتبـال‎ جهـان معرفی‎ شدند.
- واشنگتن‎‎ در پرونده‎‎ هستهای‎ ایران نرمـش‎- نشان‎ مي‎دهد.؟

ایران‎ نیوز
- وزارت‎‎ كشور ازمردم‎ ایران‎ خواست از سفـر به‎ عتبات‎‎ عالیات درعراق‎ خودداری‎ كنند.
- یك‎ مقام‎ ایرانی‎‎ دستگیری‎ چند ایرانی در رابطه‎ با انفجارهای‎ اخیر را تكذیب‎ كرد.
- اختلاف‎ آمریكا و اروپا بر سـراستـراتـژی‎ ایران‎.
- آژانس‎ بین‎ المللی‎ انرژی‎‎ هسته‎ای عمـلكـرد ایران‎ و لیبی‎‎‎ را بررسی میكند.
- تنظیم‎ قانون ‎اساسی‎ عراق‎‎ به‎ تعویق افتاد.
- ژاپن‎‎ ممكن است‎ یـك‎ میـلیـارد دلار مـواد شیمیایی‎ از ایران‎ بخرد.
- سنای‎ فرانسه‎ قانون‎ منع‎ حجاب‎ را تـاییـد كرد.

ایران‎ دیلی‎
- مقام‎‎‎ معظم رهبری:‎ مردم خواستار صداقـت‎ از طرف‎ مسئولین‎ هستند.
- آگهی ‎‎های‎‎ انتخاباتی بـوش‎ خـانـواده‎هـای قربانیان 11 سپتامبر را ناراحت‎ كرد.
- در ملاقـات‎ عـارف‎‎ بـا ژنـرال‎ مشـرف، پاكستان‎ مترصد ارتقا سطح‎ روابط است‎.
- باهنـر: هیـچ‎ نـامـزد ریـاسـت‎ جـمهـوری‎ محافظه‎ كاری‎ وجود ندارد.
- دادگاه‎ تهران‎ دستور پرداخت‎ یك‎ میلیارد و 200 میلیون‎ دلار غرامت‎ توسط آمریكا به 4 نفر ایـرانـي‎ داد.
- امضا قانون‎ اساسی‎ موقت‎‎ دولـت عـراق‎ بـه‎ تاخیر افتاد.
- كولایی‎‎: محافظه‎ كاران‎ نباید فضای‎ سیاسی را محدود كنند.
- سفر كروبی‎ به‎ سنگال‎.
- قوه‎‎‎ قضاییه پیگیر پرونده امام‎ موسی‎ صدر است‎.

خبر
- وزیرنفت: شركتهای‎ آمریكایی‎‎ میتواننـد در تمام‎ مناقصات‎ نفتی‎ ایران‎ حضور یابند.
- مقام‎‎‎ معظم رهبری‎ طي‎ شركت‎ در مراسـم روز درختكاری:‎‎‎ درشرایط فضای سبز و حفظ فضای سبز موجود یكی‎ از اولویتهای مهم‎ است‎.
- رییس‎ جمهوري‎‎ درمراسـم‎ روز درخـتكـاری: صیانت‎‎ از جنگل‎ ها و مراتع‎ صیانت از زندگی‎ مطلوب‎ است‎.
- افزایش‎ قیمت‎ خودرو در بازار تهران‎.
- آخرین‎‎‎ اسامی‎ مجروحان و شهـدای‎ ایـران، انفجارهای‎ عراق‎ در خبر امروز.
- معاونت‎ راهـنمـایـی‎‎ و راننـدگی نیـروی‎ انتظامی‎: تردد خودروهای‎ پلاك‎ موقت‎ مـمنـوع مي‎شود.
- شهردارتهران‎: قیمت‎‎ بلیت اتوبوس‎ ومتـرو سال‎ آینده‎ افزایش‎ نمي‎یابد.

خراسان‎
- قانون‎‎ شكنان، حركت‎ آرام‎‎‎ مردم بم را بـه‎ آشوب‎ كشاندند.
- اختلاف‎ اروپا و آمریكا در پرونده‎‎ هسته ای‎ ایران‎.
- آیت ‎الله‎‎ سیستانی‎‎ ورود غیرقـانـونی بـه عراق‎ را حرام‎‎ اعلام كرد.
- برخورد زورمدارانه‎ شركت‎هاي‎ دولتـی‎ بـا مردم‎.
- واكنش‎ اعراب‎ واتحـادیـه‎‎ اروپـا بـه طرح‎ خاورمیانه‎ بزرگ‎ .
- رامسفلد: قادر به‎ حفاظت‎ كامل‎ از مـردم‎ عراق‎ نیستیم‎.
- برترین‎‎ های‎ فوتبال‎ جهان معرفی‎ شدند.
- سپاه‎ بدر رسما مسوولیت‎‎ امنیت كـربـلا را عهده‎ دار شد.
- هاشمي‎‎ رفسنجانی: آمریكا به‎ دنبال‎ اجراي‎ سیاست‎‎ تفرقه‎ بینداز و حكومت كـن‎ در عـراق‎ است‎.
- 4 عضوشورای‎ دولت‎ عراق‎ قانون‎ جدید اداره‎ عراق‎ را امضا كردند.

آفتاب‎ یزد
- آخرین‎‎ تلاش‎ های‎ ایران، اروپا و آمریكا در آستانه‎ اجلاس‎ شورای‎ حكام‎.
- رهبر انقلاب: خدمت‎ رسانی‎ بـه‎ مـردم‎ هـدف‎ اصلی‎‎ پذیرش‎ مسئولیت‎‎ درنظام‎ اسلامی است.
- مهاجرانی: تحقق‎ خارجی دین‎‎ بـدون مـردم‎ ممكن‎ نیست‎.
- كاخ‎ سفید: متهم‎ انفجارهاي‎ عـراق‎ همـان‎ عامل‎ انفجار درحرم‎‎ امام رضا است‎.
- شـریعـتمـداری‎‎ اعـلام‎ كـرد: اسـكلـه‎هـای غیرقانونی‎ عامل‎‎ اختلال در اقتصاد كشور.
- سازمان‎‎ ثبت‎ احوال: میزان طلاق 6/5 درصد افزایش‎ داشته‎ است‎.
- رییس‎ سازمان‎ خصوصی ‎سازی:‎ دولت 20 برابر خصوصی‎ سازی‎‎‎‎ های امسال‎ سرمـایـه ‎گـذاریهـای جدید انجام‎ داده‎ است‎.
- ملك‎ عبدالله‎‎ : اصلاحات‎ درخاورمیانه باید براساس‎ فرهنگ‎ جامعه‎ باشد.

اعتماد
- بازماندگان‎‎ قربـانیـان مـی‎ تـواننـد از آمریكا و انگلیس‎ شكایت‎‎ كننـد، اعتـرافـات طراح‎ انفجارهای‎ كربلا و كاظمین‎.
- با توافق‎ آمریكا واروپا پرونده‎‎ هسته ای‎ ایران‎ به‎ شورای‎ امنیت‎ ارجاع نمي‎شود.
- اسامي‎ مصدومان‎ بستري‎‎ شـده‎ انـفجـارهـای كربلا.
- حمایت‎ اماراتی‎ ها از طرح‎ ژنو.
- 40 درصد زندانیان‎ در ایام‎ عید به‎ مرخصی‎ مي‎روند.
- ایران‎ اتهام‎ دخالت‎ در انفجارهـاي‎ عـراق‎ را رد كرد.
- پلیس‎ عراق‎ اعلام‎ كرد, طراح‎ انـفجـارهـای كربلا و كاظمین‎ دستگیر شد.
- آمریكا كانال‎ های‎‎‎ عادی سازی روابـط بـا سوریه‎ را مسدود كرد.
- دولت‎ مصر طرح‎ اصلاحاتي‎ اخوان‎‎ المسلـمیـن را رد كرد.
- اعلام‎ حالت‎ فوق‎ العاده‎ در هاییتی‎.

انتخاب‎
- رهبر معظم‎‎ انقلاب‎ : خدمت‎ رسانی‎ به‎ مـردم باید با جدیت‎ دنبال‎ شود.
- گزارش‎ خبری-‎‎ تحلیلي‎انتخاب‎ از شكل‎ گیـری معادلات‎ جدید اقـتصـادي‎ سیـاسـي‎ در بـازار جهانی‎ نفت‎، تشكیل‎ یك‎‎ مثلث در اوپك.
- واشنگتن‎‎ از پیگیری‎ ارجاع پرونده‎ ایـران به‎ شورای‎ نگهبان‎ منصرف‎ شـد, عقـب‎ نشینـی‎ آمریكا.
- سیدحسن‎ خمینی: عاشورا، رگ‎ حیـات‎ اسـلام‎ است‎.
- تاخیر در امضای‎ قانون‎ اساسی‎ موقت‎ عراق‎.
- مثلث ایران‎‎، عربستـان، ونـزوئلا بـرای‎ رهیدن‎ ازدام‎ آمریكایی‎ كشورهای‎ مصرف‎ كننده‎ نفت‎.
- افزایش‎ بی‎ سابقه‎ قیمت‎ طلا در بـازارهـاي‎ جهاني‎.
- وزیر مسكـن‎ و شهـرسـازي‎ خبـرداد, آغـاز احداث 1000 واحد مسكونی در بم‎.
- تولید 3 میلیارد كیلو وات‎‎ ساعـت بـرق‎ در نیروگاه‎ سد مسجد سلیمان‎.

جام‎‎ جم
- رهبر انقلاب: فقط خدمت‎ رساني‎ بـه‎ مـردم‎ هدف‎ مسئولان‎ باشد.
- گراني‎‎ اجناس‎، شیرینی عید را تلخ‎ كرد.
- خاتمی: صیانت‎ از جنگلها و مراتع‎ بایـد مورد توجه‎ بیشتر قرار گیرد.
- وزیر نفت: شركت های‎ آمریكایی‎ در ایـران‎ مشكلی‎ ندارند.
- ناگفته‎ های‎ انفجار در كربلا و كاظمین‎.
- كار انتقال‎ مجروحـان‎ و شهـدا بـه‎ كشـور پایان‎ مي‎یابد.
- خشم‎ خانواده‎ های‎ قرباینان 11 سپتـامبـر از تبلیغ انتخاباتی‎ بوش‎ .
- شهادت‎ یك‎ نوجوان‎ فلسطینی‎ در رفح‎.
- قتـل‎ یـك‎ تـكنـسیـن‎ تـبعـه‎‎ تـركیــه در افغانستان‎.
- جاده‎‎ های‎ كشور متناسب‎ با نیازها توسعـه نیافته‎اند.
- قیمت‎‎ بلیـت اتـوبوس‎ و متـرو سال‎ آینـده‎ افزایش‎ نمي‎یابد.

قدس‎
- رئیس‎ جمهور در مراسم‎ آغاز هفته‎ منـابـع‎ طبیعی خبرداد، اجراي‎‎ نهضت‎ سبز با همكـاری 12 وزارتخانه‎.
- آیت‎ الله‎‎ سیستانی: ورود غیرقانونی بـه عراق‎ حرام‎ است‎.
- ژاپن‎ یك‎ میلیارد دلار محصولات‎ پتروشیمـی‎ از ایران‎ مي‎خرد.
- باغرس‎ دو اصله‎ نهال‎، مقام‎‎ معظم رهبـری‎ در طرح‎ كمربند سبز شهر تهران‎ شركت‎ كردند.
- امام‎‎ جمعه‎ موقت‎ تهران: مـردم در تشـرف‎ به‎‎‎ عتبات‎‎‎‎ عالیات بـه نـظرات دولـت تـوجـه كنند.
- آیت‎‎الله‎ هاشمی‎‎ رفسنجانی: آمریكا سیاست قدیمی‎ تفرقه‎ بنداز و حكومت‎ كن‎ را در عراق‎ به‎‎ اجرا درآورده است‎.
- اعتراف‎ دوباره‎ رامسفلد : آمریكـا تـوان‎ برقراری‎ امنیت‎ كامل‎ در عراق‎ را ندارد.
- آخرین‎ اسامی‎‎ شهدای‎‎ ایرانی انـفجـارهـای خونین‎ عراق‎.
- تایید صحت‎‎ انتخابات 31 حوزه‎ كشور

جمهوری

- اظهار عجز سردمداران آمریكا از تامین امنیت در عراق
- مردم عراق خواستار خروج اشغالگران آمریكایی از كشورشان شدند
- طرح جامع تولید شیر در كشور اجرا می‌شود

 حیات نو اقتصادی

- طرح جدید بیل گیتس: نامه‌های اینترنتی تمبردار می شود
- میرمطهری: واگذاری شركتهای دولتی خیابان یكطرفه است
- وزیر نفت: آمریكایی‌ها می توانند در مناقصات نفتی ایران شركت كنند

 توسعه

- در پی مذاكره بوش با سران كشورهای اروپایی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نمی رود
- خادم: محدودیتی برای مراسم چهارشنبه سوری اعمال نمی كنیم
- احتمال ابطال انتخابات در چند حوزه راي‌گیری

رسالت

- رهبر معظم انقلاب در مراسم اجرای طرح كمربند سبز تهران: مردم تشنه كار سالم و صادقانه هستند
-اسدالله بادامچیان: سال 82 یك نقطه عطف در سطح جهان، منطقه و كشور است
- رییس كل دادگستری تهران: قوه قضاییه نسبت به سرنوشت امام موسی صدر بی‌تفاوت نیست

نسیم صبا

- استعفای آرمین، مزروعی و یگانلی، در دستور كار مجلس قرار گرفت
- ورجاوند:‌مجلس هفتم مروج اقتصاد تولیدی نخواهد بود
- كیانوش راد: حذف نخبگان فكری موجب نارضایتی مردم می شود

 ابرار اقتصادی

- بهای طلا از 400 دلار فاصله گرفت
- افزایش قیمت خودرو در بازار تهران
- نخستین شهرك بانكداری الكترونیكی در كشور تاسیس شد

 كار و كارگر

- محجوب: كارگران افزایش دستمزدها را حتی بر مبنای سبد هزینه سال قبل می پذیرند
- كاخ سفید: زرقاوی در بمب گذاری حرم مطهر امام رضا (ع) نقش داشته است
- معاون پارلمانی وزارت اطلاعات: مجلس از گسترش مشكلات ناشی از فعالیت‌های موارد اطلاعاتی جلوگیری كند

 همشهری

- آیت الله سیستانی: ورود غیرقانونی زایران به عراق نامشروع است
- دكتر احمدی نژاد: بهای بلیت اتوبوس و مترو سال آینده افزایش نمی یابد
- در كنگره سراسری خلق مطرح شد؛ ابراز نگرانی رهبران پكن از گسترش فقر در چین

مردم سالاری

-البرادعی:‌برجسته‌ترین مساله در پرونده هسته‌ای ایران دریافت نمونه‌ها از پاكستان است
- باهنر: جناح راست نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر نگرفته است
- اتحادیه اروپا به احداث خط كاز ایران - ارمنستان كمك می كند

 آفرینش

- جزییات ثبت نام آزمون كاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
- معاون وزیر كشور: كار انتقال شهدا و مجروحان انفجارهای عراق پایان یافت
- رهبر انقلاب: همه مسوولان باید تمامی وقت خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم كنند
 
 شرق

- چین در آسانه اصلاع قانون اساسی
- آمریكا: قصد ارسال پرونده ایران به شورای امنیت را نداریم
- جدایی نویسنده روزنامه رسالت از جناح راست

آشتی

- توافق سه كشور اروپایی برای حفظ منافع ایران
- دختران اقلیت مذهبی فرار نمي‌كنند
- مقام معظم رهبری: وضعیت درختكاری مطلوب نیست

جوان

- احمدي‌نژاد: هیچ چیز نمي‌تواند مانع اجرای طرح قطار هوایی شود
- یك مقام امنیتی عراق فاش كرد: دخالت موساد در انفجارهای كربلا و كاظمین
- از سوی شورای عالی اداری تصویب شد: آئین‌نامه جدید تشویق و تنبیه كاركنان دولت
- رهبر فرزانه انقلاب خطاب به مسؤولان: همه لحظات خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم كنید

ابرار

- منتخب كرمان در مجلس هفتم: جناح راست هنوز نامزدی برای ریاست جمهوری ندارد
_ بلر: همكاری ایران با آژانس ناشی از حمله به عراق بود

بانی فیلم

- تغییر شیوه پخش فیلم‌های ایرانی در جهان
- گزارش‌ها و اخبار اختصاصی از مراسم اهدای جوایز اسكار

سیاست روز

- وزیر دفاع آمریكا: قادر به تامین امنیت برای مردم عراق نیستیم
- به دلیل مخالفت 5 عضو شیعه در شورای حكومتی؛ امضای قانون اساسی موقت عراق به تاخیر افتاد
- شهردار تهران: پروژه‌های عمرانی، تحت تاثیر اظهارات غیركارشناسی قرار نخواهد گرفت


جهان اقتصاد

- فردا صورت مي‌گیرد: بررسی كارآیی سیاستهای پولی در شورای پول و اعتبار
- رهبر انقلاب: تامین رفاه عمومی وظیفه نظام است
- عملیات ترخیص كالا در گمركات استان خوزستان شبانه‌روزی است

دنیای اقتصاد

- رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی: شركت‌های در شرف واگذاری از سرمایه‌گذاری جدید منع شدند
- در بیست و سومین هفته فعالیت معاملات در بورس فلزات 85 درصد افزایش یافت
- رقابت شانه به شانه در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا

تهران تایمز

- پاكستان و ایران در خصوص تقویت مبادلات اقتصادی، تجاری و حمل و نقل توافق كردند
- ایران اظهارات فرمانده نظامی آمریكا در عراق را غیرمنطقی خواند
- آمریكا از تلاش برای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به سازمان ملل دست برداشت
- منابع اسرائیلی: پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریكا از غزه عقب‌نشینی نمی‌كنیم.

 

عناوین روزنامه های عصر

 اطلاعات

- مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان كمیته امداد امام خمینی: تامین رفاه عمومی واز بین بردن شكاف طبقاتی از وظایف مهم نظام است
- هاشمی رفسنجانی: فجایع روز عاشورا در عراق حركتی بزدلانه است
- بهره‌برداری از 6 هزار هكتار جنگلكاری شهر تهران با حضور مقام رهبری دیروز همزمان با هفته منابع طبیعی وروز فضای سبز شهرها انجام شد
- امروز و فردا در همایش بین‌المللی كیش، فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی بررسی مي‌شود
- شهردار تهران: بهای بلیت شركت واحد و مترو سال آینده افزایش نمي‌یابد
- برای انجام تغییرات به درخواست آیت‌الله سیستانی امضای قانون اساسی عراق به تعویق افتاد
- حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی: تفرقه است كه مي‌تواند جامعه اسلامی را از پا در آورد
- ویژه برنامه‌های هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران اعلام شد

كیهان

- در ارزیابی 10 چهره سرشناس اصلاح طلب مطرح شد: آینده نامعلوم جبهه دوم خرداد
- رهبر انقلاب در مراسم غرس نهال: مردم تشنه كار سالم و صادقانه مسئولان هستند
- عرضه 50 طرح پتروشیمی در همایش بین‌المللی كیش
- آشفتگی در استراتژی آمریكا برای مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران
- تلاش آمریكایی ‌ها برای بازداشت مهدی موعود!
- جاسوسی جمهوری خواهان آمریكا از پرونده رایانه‌ای دموكراتها
-پكن‌ در نخستین روز از نشست كنگره خلق: اجازه نمي‌دهیم تایوان از چین جدا شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo