شهید آوینی

 

اسامی شصت نفر از شهدای ایرانی حادثه سه شنبه خونین كربلا

 منابع بیمارستانی كربلا اسامی شصت نفر از شهدای ایرانی حادثه سه شنبه خونین این شهر را اعلام كردند.


اسامی دسته اول شهدای سه شنبه خونین كربلا به شرح ذیل می باشد:

الف- شهدائی كه اجساد آنها در سردخانه بیمارستان الحسین كربلا نگهداری می شوند:
1- نوربها میرزایی- خرم‌آباد 67 ساله
2- حمید بهنامی (یا بهبهانی)- خرم آباد 40 تا 45 ساله
3- دین محمد- رفسنجان 70 ساله
4- سلمان ولی نیا- 21 ساله
5- شیرزاد ناغانی - از بروجن
6-مهدی دوستی- مشهد 20 تا 30 ساله
7- قربان شیرخان‌لو
8- احمد شاه‌چشمی
9- محمد رهپویی
10- علي‌اصغر عزیزپور
11- رحیم كیانی

ب- شهدائی كه اجساد آنها در سردخانه زایشگاه مركزی كربلا نگهداری می شوند:
1- علی لعبی- فرزند غلام
2- علیمراد علیان
3- میثم لیلایی فرزند علی
4- فاطمه وحیدی
5- زهره فرجی
6- امیر قاسمی
7- نصرت قاسمی
8- محمدباقر عدمی
9- احمدعلی صدر

 

ج- اسامی دسته دوم شهدای ایرانی در کربلا

1- زهرا فرجی فرزند الله وردی
2- محمدحسین نورمحمدی فرزند محمد اسماعیل
3- منصور دلارامی فرزند غلامرضا
4- امیر قاسمی فرزند محمد ربیع
5- رسول عبدی فرزند عزیز
6- محمدعلی حیدری فززند عبدالله
7- رضا اشكان
8- محسن دهقان
9- احسان دهقان
10- حامد احمدی
11- جواد كردبچه فرزند قاسم
12- زهره فرجی
13- مهدی ویسه از مشهد
14- سلمان ولی پناه
15- احمد بنت حیدر
16- فاطمه وحیدی فرزند احمد
17- مرتضی یاوري‌پناه فرزند جعفر از كاشان
18- رحیم كیانی
19- رحمان دیبادین از اسلام‌آباد غرب
20- عبدالله سپندی از اسلام‌آباد غرب
21- محمد رجبی

 
د- اسمی گروه جدید شهدا که توسط سفارت ایران در عراق اعلام شده است.

1-مرتضی یاوری پناه ، استان اصفهان، شهر كاشان
2- علی اصغر خالقی ، استان اصفهان، شهر كاشان
3 - محسن كمیجانی استان تهران ،‌ شهر تهران
4 - منصور دلارامی استان خراسان ،‌ شهر سرخس
5 - عطاالله رضوانی استان خراسان ،‌ شهر خلیل آباد
6 - رحمان دیبا دین استان‌ كرمانشاه ،‌ شهر اسلام آباد
7 - عبدالله صدیقی استان‌ كرمانشاه ،‌ شهر اسلام آباد
8 - زهرا فرجی
9 - محمد حسن نورمحمدی
10 - امیر قاسمی
11- بتول عبدی
12- محمد علی حیدری
13- فاطمه وحیدی
14- رضا اشكان
15- محسن دهقان
16- احسان دهقان
17- حامد احمدی
18- جواد كردبچه
19- سلمان ولی نیا

بنابراین گزارش هویت اجساد عده ای از شهدای ایرانی كه در بیمارستانهای مختلف كربلا نگهداری می شود هنوز شناسایی نشده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo