شهید آوینی

 

تشرف یك سرباز زن امریكایى به حرم مطهر امام حسین(ع)


 یک سرباز زن امریكایى تحت تاثیر فضای معنوی مسلمانان در عراق برای دریافت حاجت خود به حرم مطهر امام حسین(ع) مشرف شد.

 این  زن امریكایى در حالى كه لباس شخصى بر تن و پرچمى سبز در دست داشت وارد حرم مطهر امام حسین(ع) علیه السلام شد و با چنگ انداختن در ضریح آن حضرت، فریاد میزد: بی بى، بی بى؛ بچه، بچه.
زائران آن حضرت كه از رفتار سرباز زن آمریكایى در آن مكان متعجب شده بودند، او را در میان گرفته، جویاى دلیل حضور او و فریادهایش شدند.
او در پاسخ گفت: در مدت حضور خود در كربلا به عنوان نیروى نظامى امریكایى، بارها شاهد بودم كه زنانى با در دست داشتن پرچم سبز به زیارت این بزرگان آمده، آنان را در درگاه خدا وسیله قرار میدهند تا خداى متعال به بركت صاحبان این قبرها، نیازهایشان را برآورد. از این رو با در دست گرفتن پرچم سبز، به این جا آمده ام تا از خدا بخواهم، پس از سال ها بى فرزندى و نابارورى، فرزندى به من عطا كند.
این زن آمریكایى با خود پیمان بست كه اگر خدا به او فرزندى داد نام او را « حسین» خواهد گذاشت.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo