شهید آوینی

 شنبه 9 اسفند 1382 7 محرم  1424 28 فوریه 2003 

ایران‎
- هشدار به‎ زائران‎ عتبات‎‎‎ عالیات، وضـعیـت بهداشتي‎‎ و امنیتی عراق‎ ناپایدار است‎
- روزگذشته‎‎‎ صادرشد، بیانیه جبهه دوم‎ خرداد درباره‎ نتایج‎ انتخابات‎ مجلس‎ هفتم‎
- نخستین‎ تحركـات‎ اعضـاي‎‎ شـورای حكـام‎ در برنامه‎‎ هسته اي‎ ایران‎
- حداد عادل‎: اگـرلازم‎ بـاشـد بـه‎ مـجلس‎ نمایندگان‎ آمریكا پیام‎‎ مي‎دهیم
- بهزادنبوی:‎‎‎ از برنامه‎هـای شـادی آور و مذاكره‎‎ محافظه كاران‎ با آمریكا استـقبـال‎ مي‎كنیم
- توافق‎ مشروط آیت‎ الله‎ سیستاني‎ باگزارش‎ سازمان‎ ملل
- رسوایي‎‎ براي‎ دولت‎ بلر، ماموران‎ انگلیسی جاسوسي‎‎‎ كوفی عنان‎ را میكردند
- 335 میلیارد تومان‎ سهام‎ شركتهاي‎‎ دولتی طی 20 روز آینده‎‎ عرضه میشود
- هاشمي‎‎ رفسنجانی: اگر مشاجره‎ نبود حضور مردم‎ درانتخابات‎ بیشتر از این‎ مي‎شد
- درخواست‎‎ جمعي‎ از شخصیت هاي‎‎ كشور بـرای پیگیري‎ سرنوشت‎ امام‎ موسي‎ صدر
- نوروز 83 نوید بهار پررونق‎ براي‎ سینمـا
- وزیرفرهنگ‎ وارشاد اسلامی: زبان‎ فارسی از لطیف‎ ترین‎ زبانهاست

جمهوري‎ اسلامي‎
- طرح‎ سازمان‎ جاسوسي‎ آمریكا بـراي‎ ایجـاد خشونت‎‎ در ایران‎ پس‎‎ ازانتخابات مجلس هفتم
- تحلیل‎ آیت‎ الله‎‎ هاشمي‎‎ رفسنجانی دربـاره انتخابات‎‎ و حمایت آمریكا از تروریسم‎
- رییس‎ قوه‎‎ قضاییه: حضور پرشور مـردم‎ در انتخابات‎‎ خشم‎ دشمنان‎ انقلاب‎ را برانگیخت
- جمهوري‎ اسلامي‎ ایران‎ و سوریـه‎ یـادداشـت‎ تفاهم‎ دفاعي‎‎ و نظامی امضا كردند
- گزارش‎ تكاندهنده‎ تلویزیـون‎‎ آلـمـان از قتل‎ عام‎ سربازان‎‎ زخمي‎‎ عراقی توسط نظامیان آمریكا
- حمله‎‎ نظامیان‎‎ صهیونیست‎ بـه نمـازگـزاران فلسطیني‎‎ در مسجدالاقصی
- رییس‎ جمهوري‎ مقدونیه‎‎ در یك‎ سانحه هوایي‎ كشته‎ شد
- مسافران‎ پروازهاي‎ انگلیسي‎ مورد آزمایش‎ رادیواكتیو قرار مي‎گیرد
- مشاور افراطي‎ پنتاگون‎ استعفا داد
- پاپ: ازدواج‎ ضروري‎‎ است‎ امـا نـه‎ بـرای كشیشان‎!
- تاكید علامه‎‎‎ فضل‎الله بر حرمت‎ قمه زنی
- پاول: دمكراسي‎‎ نمیتواند از بیرون‎ بـر كشورها تحمیل‎ شود

 همشهری
_ در نماز جمعه تهران مطرح شد: تحلیل هاشمی رفسنجانی از انتخابات مجلس هفتم
_ با هزینه 5/1 میلیارد تومان توسط شهرداری تهران، ساخت مجموعه فرهنگی- ورزشی گلشن در خاك سفید آغاز شد
_ 335 میلیارد تومان سهام دولتی تا پایان سال در بورس تهران عرضه مي‌شود

 همبستگی
_ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه‌های نماز جمعه تهران: هیچ بن‌بستی نداریم
_ كمیسر روابط خارجی اروپا: اروپا نگران «توسعه دموكراسی» در ایران است
_ درخواست شیرین عبادی از اتحادیه اروپا: با دولت ایران گفت وگو كنید

ایران‎ نیوز
- حداد عادل: ایران‎‎ خواهـان از سـرگیـري‎ روابط با مصر است‎
- خشنودي‎‎ اسپانیا از هـمكـاری ایـران‎ بـا آژانس‎ بین‎المللي‎ انرژي‎‎ هسته‎ای
- ایران‎‎ و ژاپن آمادگي‎ پذیرش‎ سرمایه‎گـذاري‎ آمریكا در میدان‎‎ نفتي‎ آزادگان را دارد
- حسن‎‎ روحاني‎‎: آژانس‎ بین المللی انـرژي‎ اتمي‎ موضع‎ سختگیرانه‎اي‎ اتخاذ نخواهد كرد
- خاتمي‎ براي‎ شركت‎ در اجلاس‎ گـروه 15بـه كاراكاس‎ رفت
- شمخانی: امنیت‎‎ سوریه‎‎ به امنیـت ایـران‎ گره‎‎ خورده است‎

آفتاب‎ یزد
- رفسنجانی: فریاد ضعیـف‎ مـا در بـرابـر عربده‎‎ آمریكا به جایي‎‎ نمیرسد
- مواضع‎ آمریكا و اروپـا بـه‎ هـم‎ نـزدیـك‎ مي‎شود
- "شرق‎" رفع‎ توقیف‎ شد
- سرنوشت‎ رییس‎ جمهوري‎‎ مقدونیه‎‎ در سایـه ای از ابهام‎ قرار گرفت‎
- بازنشستگان‎ قبل‎‎‎ از سال 79 امسال منتـظر پاداش‎ نباشند!
- آمریكـا بـه‎ جمـع‎ نـاظران‎‎ بیـنالمـللـي‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوري‎ فیلیپین‎ پیوست
- رییس‎ سازمان‎ فـرهـنگـي‎ وهنـري‎‎ شهـرداری تهران‎: طرح‎ مرمت‎ خانه‎‎ دكتر شریـعتـي‎ بـه شهرداري‎ ارائه‎‎ نشده است
- پاول: سوریه‎ باید از سقوط نظام‎ سـابـق‎ عراق‎ عبرت‎ بگیرد
- عرفات‎‎ نشست شوراي‎‎ مركزی فتح‎ را با خشـم‎ ترك‎ كرد

خراسان‎
- رویتر مدعي‎ شد: مذاكـرات‎‎ پشـت پـرده‎ 3 كشور اروپایي‎ با ایران‎ و آژانس
- مجلس‎ به‎ آموزش‎‎ و پرورش مجـوز اسـتخـدام‎ داد
- لایحه‎‎ دوفوریتي‎ اتمام‎‎ پروژههاي‎ ناتمـام به‎ مجلس‎ مي‎رود
- جلسـات‎ عـلنـي‎ مـجلـس‎ از 24 اسـفنـد در بهارستان‎ تشكیل‎ مي‎شود
- نتایج‎ قطعي‎ انتخابات‎ تهران‎ اعلام‎ شد
- طرح‎‎ استیضاح وزیر كشور آماده‎ شد
- حداد عادل: اگر لازم‎‎ باشد پیـام خـود را به‎ مجلس‎ نمایندگان‎ آمریكا ارسال‎ مي‎كنیم
- محمد رضا خاتمي‎: محافـظه‎‎ كـاران‎ چهـره رادیكال‎ خود را كنار نهاده‎اند
- تحلیـل‎ هـاشمـي‎‎ رفسـنجـانی از نتیجـه‎ انتخابات‎
- فغان‎ مردم‎ از اداره‎ دارایی

ایران‎ دیلي‎
- رفسنجانی: پتانسیل‎ بیشتري‎‎ برای مشاركت‎ مردمي‎ گسترده‎تر وجود دارد
- بلر بااتهامات‎‎ جاسوسي‎ و شنود مكـالمـات كوفي‎ عنان‎ مواجه‎ شد
- شركت‎ رییس‎‎ جمهوري‎ در اجلاس گروه‎ 15
- ملاقات‎ روحاني‎‎ با واجپایی
- شمخاني‎ و اسد به‎ بحث پیرامـون‎ هـمكـاري‎ دفاعي‎ پرداختند
- شرق‎ مجدداً چاپ‎ مي‎شود
- توفیقی: لایحه‎‎ اصلاح‎ وزارت‎ علـوم‎ آمـاده است
- ایران‎ از روابط عادي‎ بـامصـر استـقبـال‎ مي‎كند

اعتماد
- امروز قانون‎ اساسي‎ موقـت‎ عـراق‎ منـتشـر مي‎شود
- تلویزیون‎‎ كابلي‎‎ در ایران راه‎ میافتد
- حقوق‎ واقعـي‎ كـارمنـدان‎ هـرسال‎ كـاهـش‎ مي‎یابد
- حداد عادل: بـه‎ مـجلـس‎ آمـریكـا پیـام‎ خواهیم‎ فرستاد
- آمار رسمي‎ انتخابات‎ مجلس‎ هفتم‎
- مهدي‎ كروبي‎ خطاب‎ به‎ نمایندگان‎ مـجلـس: صندلیهاي‎ خالي‎‎ آزارم‎ می دهد
- آمریكا: هیچ‎ نرمشي‎‎ مقابل‎ كـره‎ شمـالی نخواهیم‎ داشت
- نشست‎ فوق‎ العاده‎ شوراي‎‎ هـمكـاری خـلیـج‎ فارس‎ براي‎‎ بررسي‎ ادعاهای امارت‎
- واكنش‎ احتیاط آمیز سازمان‎ ملل‎‎ در قبـال عملیات‎ استراق‎ سمع‎ از دفتر عنان‎
- گفت‎ و گوي‎ شـرودر و بـوش‎ پـس‎ از 2 سـال‎ كدورت‎
- بورس‎ تهران‎ پذیراي‎ چهار عضو جدید شد

قدس‎
- دولت‎ براي‎‎ مقابله‎‎ با كسری بودجه انجـام‎ مـي‎دهـد، فـروش 105 میـلیـارد دلار ارز در بازار آزاد
- هاشمي‎‎ رفسنجانی در خطبه‎‎ هاي‎ نماز جمعـه تهران‎‎: ساختار نظام‎ جمهوري‎ اسلامـي‎ بـدون بن‎ بست‎‎ است
- گزارش‎ كار وزارت‎ كشور: حدود 24 میلیـون‎ نفر در انتخابات‎‎ مجلس‎ هفتم‎ شركت كردند
- عاشورا درعراق‎ تعطیل‎ رسمي‎ اعلام‎ شد
- 3 هزار قطعه‎‎ مرغ مشكوك‎ به آنفولانـزا در خراسان‎ معدوم‎ شد
- گزارشي‎ از روند بـرگـزاري‎‎ سمینـارهـای متفـاوت‎ در كشـور، هـر روز 20 همـایـش 30 میلیون‎ توماني‎
- تركان: وزارت‎‎ نفت برنامه‎اي‎‎ برای احداث پالایشگاه‎ در خراسان‎ ندارد
- ورود صدها هزار زائر ایراني‎ به‎ كربلا
- امضاي‎ یادداشت‎ تفاهم‎ دفاعی - نـظامی 5 ساله‎‎ ایران‎ و سوریه

انتخاب‎
- هاشمي‎‎ رفسنجانی: انتخابـات‎ تمـام‎ شـد، وقت‎‎ عمل‎ به‎‎ وعده هاست
- دور تازه‎ خصوصي‎ سازي‎
- حسن‎‎‎ روحاني‎: ایران به‎‎ دشـمنـان اجـازه بازي‎ نمي‎دهد
- عطریانفر خبر داد"شرق" رفـع‎ تـوقیـف‎ شد
- سردار طلایی: 5 هزار مـعتـاد در تهـران‎ رها هستند
- یورش‎ پلیس‎ اسراییل‎ به‎ مسجدالاقصي‎
- انجام‎ عملیات‎‎‎ صادرات و واردات از گمـرك‎ سرخس‎
- كسب 3 جایزه‎‎ ملي‎ بهره وري‎‎ از سوی ایـران‎ خودرو
- حدادعادل: از برقراري‎ رابـطه‎ ایـران‎ و مصر استقبال‎ مي‎كنیم
- بوچر: آمریكا تحولات‎ داخلي‎ ایـران‎ را از نزدیك‎ دنبال‎ مي‎كند
- قانون ‎جدید براي‎‎ بهبود وضع‎ كتاب‎ خانه‎های عمومي‎

 ابرار اقتصادی
_ برای توسعه ICT در روستاها باید زیرساختهای مخابراتی فراهم شود
_ 407 میلیون برگه سهام در 20 روز آینده به فروش مي‌رسد
_ قیمت طلا به كمتر از 400 دلار رسید

 جام جم
_ عضو كمیسیون امنیت ملی خبر داد: مجلس از وزارت راه تحقیق و تفحص مي‌كند
_ خبر دستگیری بن لادن تائید شد
_ افشای مكالمات تلفنی كوفی عنان، پس از خودكشی دكتر دیوید كلی؛ رسوایی دوم لندن


 صدای عدالت
_ نتایج نهایی اعلام شد: شركت حدود 28 درصد تهراني‌ها در انتخابات
_ محمدحسین فضل‌الله: داستان نویس با تحلیل خود از واقعه كربلا ننویسند
_ بیانیه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد در باره انتخابات: دل نگرانیها از تحلیل به واقعیت مبدل شده است

 توسعه
_ بهزاد نبوی اعلام كرد: حمایت اصلاح‌طلبان از مذاكره محافظه‌كاران با آمریكا
_ اشغال بازنشستگان ممنوع شد
_ شیرین عبادی: اتحادیه اروپا از تحریم ایران پرهیز كند

 حیات نو اقتصادی
_ تعرفه واردات خودرو 40 درصد كمتر مي‌شود
_ حاتم قادری: اصلاح‌طلبان فرصتی برای تمرین دموكراسی و آزادی ایجاد كردند
_ مجلس سقف درآمد دولت در سال 83 را واقعی كرد؛ 2100 میلیارد تومان كاهش

 رسالت
_ توكلی در دیدار مردمی مهدیه تهران: بهترین حمایت مردم جلوگیری از لغزش نمایندگان است
_ هاشمی رفسنجانی: انتخابات معافی سخت میان انقلاب و دشمنان آن بود
_ تونی بلر از نتایج انتخابات ایران غمگین شدم

 خبر
_ خاتمی در حاشیه افتتاحیه اجلاس گروه 15: امیدواریم روزی دنیا امحای سلاحهای كشتار جمعی را جشن بگیرد
_ وزیر نفت: ایران به دنبال مشتری برای گاز مایع در بازارهای آسیایی است
_ مسجد جامعی: شرایط ویژه‌ای برای گردشگری در ایران وجود دارد

 جهان اقتصاد
_ احمد تركان: در برنامه چهارم، یارانه بنزین حذف مي‌شود
_ دوست حسینی: با منطقی شدن و كاهش 40 درصدی تعرفه، واردات خودرو باید آزاد شود
_ مدیر عامل سازمان توانیر: وزارت نیرو از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تولید برق حمایت مي‌كند
 دنیای اقتصاد
_ اعلام برنامه‌های خصوصي‌سازی برای آخر سال؛ 325 میلیارد تومان سهام در 20 روز آینده عرضه مي‌شود
_ برای كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات گندم آزاد شد
_ 40 شركت حامی مصرف‌كننده، امروز معرفی مي‌شوند

 مردم سالاری
_ حداد عادل: اگر ضرورت ایجاب كند برای نمایندگان مجلس آمریكا پیام مي‌فرستیم
_ مواضع متناقض اروپائیان در مورد فعالیتهای هسته‌ای ایران
_ رئیس انجمن فولاد: سال آینده كارخانه‌های تولید كننده فولاد یكی پس از دیگری تعطیل خواهند شد

 نسیم صبا
_ بهزاد نبوی: از مذاكره محافظه‌كاران با آمریكا استقبال مي‌كنیم
_ ذاكری: كروبی آسیب خود را به آسیب انقلاب ترجیح داد
_ اموات گناباد در مساجد نگهداری مي‌شوند

 سیاست روز
_ حسن روحانی دیدار واجپایی، نخست وزیر هند: ایران در آژانس اجازه بازی سیاسی را به دشمنان نخواهد داد
_ هشدار فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با 5 هزار معتاد خیابانی در شهر تهران رها هستند
_ برای جبران كسری بودجه با دولت 5/1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت مي‌كند

 بانی فیلم
_ شكست صهیونیستها در بایكوت مصائب مسیح
_ جشن نمایشگران خیابان به تعویق افتاد
_ پری صابری: از دریافت جایزه نمایندگی از هنرمندان ایران خوشحال شدم

 جوان
_ روحانی با اشاره به دخالت قدرتهای بزرگ در شورای حكام: اجازه نمي‌دهیم ما را بازی دهند
_ هاشمی شاهرودی: مردم اعتماد كردند، قدر بدانید
_ جزئیات نقل و انتقال و استخدام معلمان اعلام شد

 ابرار
_ عضو حزب موتلفه: اصلاح‌طلبان هنوز رئیس جمهوری را تحت فشار قرار مي‌دهند
_ عضو مجمع روحانیون تشریح كرد: نقش خاتمی در آینده جبهه دوم خرداد
_ هاشمی رفسنجانی: حضور مردم در انتخابات مي‌توانست بیشتر از این باشد

 آشتی
_ بهزاد نبوی: محافظه‌كاران با آمریكا گفتگو كنند
_ بانك توسعه ایران و مصر در ایران شعبه مي‌زند
_ پاداش بازنشستگان قبل از 79 امسال پرداخت مي‌شود

 آفرینش
_ معاون سازمان سنجش آموزش كشور: تاریخ اعلام نتایج آزمون كارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی
_ زمان اعلام پذیرفته شدگان آزمون دكترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
_ خاتمی در دیدار نخست‌وزیر جامائیكا: امكانات بالقوه اعضای گروه 15 باید به صورت بالفعل درآید

 تهران تایمز
_ روحانی: خارجیها اجازه نخواهند داشت كه با مهارت برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی كنند
_ رفسنجانی از انتخابات مجلس به عنوان یك موفقیت یاد كرد
_ اسپانیا از همكاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز رضایت كرد
_ شمخانی: سوریه بخشی از امنیت ایران است


عناوین روزنامه های عصر

 اطلاعات

- رئیس جمهوری ایران در اجلاس گروه 15 به عنوان نماینده كشورهای گروه آسیایی:احقاق حقوق و مشاركت مردم در توسعه، تنها با سازو كارهای مردمسالار میسر است
- مردم با حضور هوشیارانه در انتخابات جنگ روانی گسترده را خنثی كردند
- آزمون دكترای تخصصی دانشگاه آزاد برگزار شد
- انگلیس به تلاش برای نابودی نظام سلطنتی عربستان سعودی متهم شد
- برنامه‌های دولت برای كنترل قیمت مرغ و میوه در ایام نوروز
- اعضای شورای حكومتی در مورد قانون اساسی موقت عراق به توافق نرسیدند
-گفتگوهای مهم ایران و هند در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای

 كیهان

- نرخ دوم از مهر 83 اعمال مي‌شود؛ مجلس بنزین را دو نرخی كرد
- نمایندگان قبل از پایان سال به ساختمان جدید مي‌روند
- 225 نماینده در مرحله اول انتخابات به خانه ملت راه یافتند
- به دنبال كشته شدن رئیس جمهور در سانحه هوایی ، رئیس مجلس قدرت را در مقدونیه به دست گرفت
- برای نخستین بار توسط 3 استاد دانشگاه شیراز صورت گرفت : طراحی و ساخت ابر رایانه در ایران

 

 

 

 


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo