شهید آوینی

 

اعتراض علما و شخصیتهای سیاسی به نمایش نقاشی های برهنه در پاکستان   

 

 رهبران گروهها واحزاب مذهبی وسیاسی با اعتراض شدیدی به نمایش نقاشیهای برهنه در موزه Mohata Palace (كراچی) از دولت تقاضا كرده اند، ازهویت اسلامی پاكستان وموزه مزبور حفاظت نماید. یكی ازمقامات ایالتی اتحادیه احزاب مذهبی گفت: پاكستان كشوری با ایدئولوژی مشخص است، اما گروهی از روشنفكرنمایان ، بی بند وباری وبرهنگی را بنام فرهنگ وهنر درجامعه ترویج وگسترش می دهند. وی افزود: این موزه به قائداعظم منسوب است وباید حرمت آن رعایت گردد ، اما متاسفانه مسولان دولت ما افراد غربزده ای هستند كه دشمنان نظام اسلامی را كاملا" آزاد گذاشته اند.یكی ازاعضای جمعیت علمای اسلامی كراچی  گفت: امروز عده ای برای نیل به اهداف شوم خود خانه فاطمه جناح را مورد استفاده قرارمی دهند وجای تاسف است كه این اقدامات تحت حمایت دولت انجام می شود.
نمایش آیات قرآنی همراه با نقاشیهای غیراخلاقی درموزه Mohata Palace ادامه دارد، این گالری كه محل سكونت خانم فاطمه جناح بوده است، در زمره مواریث فرهنگی پاكستان قرار دارد. مردم طی واكنش شدیدی نسبت به نمایشگاه مزبور، این اقدام را اهانت به مادرملت (فاطمه جناح)دانسته اند دراین نمایشگاه 600 اثرنقاشی هنرمندی بنام "جمیل نقش" در14گالری موزه درمعرض نمایش قرارگرفته است، دربرخی از نقاشیها زنان درحالت برهنه به تصویركشیده شده اند متأسفانه دربخشهایی ازنمایشگاه، آثار خطاطی قرآنی نیز مشاهده می شوند. بازدید ازنمایشگاه برای تمامی گروههای سنی  آزاد می باشد وبرای محصلان رایگان اعلام شده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo