شهید آوینی

عقب‌نشینی گام‌به‌گام سازمان ملل در برابر آیت‌الله سیستانی

  

 در حالی كه كوفی عنان (دبیركل سازمان ملل) در اظهارات ماه گذشته خود برگزاری انتخابات آزاد در عراق را رد كرده و به دنبال  این اظهارات موجبات ناراحتی آیت‌الله سیستانی را فراهم آورده بود، هیأت كارشناسی سازمان ملل در پایان مطالعات و رایزنی های  خود در عراق امكان برگزاری انتخابات آزاد را تأیید کرد 

                                                                                                                                                                                                     

بنا بر این گزارش، هیأت بزرگ سازمان ملل كه در دو بخش فنی و سیاسی برای بررسی امكان برگزاری انتخابات آزاد به عراق سفر كرده، گزارش نهایی خود را برای ارایه به دبیركل سازمان ملل و شورای امنیت آماده كرده است.

این هیأت كه در بخش سیاسی به رهبری اخضر ابراهیمی و در بخش فنی به رهبری یك كارشناس زن تبعه آمریكای جنوبی به عراق سفر كرده بود، در یك عقب‌نشینی آشكار از مواضع كوفی عنان، امكان برگزاری انتخابات را، تأیید كرده است كه تحت فشارهای شدید آمریكا، زمان پیشنهادی برگزاری انتخابات عراق را تابستان 2005 ـ یك سال دیرتر از زمان اعلام شده قبلی یعنی برگزاری انتخابات در 30 ژوئن 2004 تعیین كرده است.

آگاهان مسایل عراق این اقدام سازمان ملل را در جهت تأمین رضایت آمریكا ارزیابی كرده و با اشاره به عقب‌نشینی محسوس این هیأت از مواضع قبلی سازمان ملل، اصرار شیعیان به رهبری آیت‌الله سیستانی بر برگزاری انتخابات آزاد پیش از موعد تعیین شده را بر عقب‌نشینی دوباره آمریكا و سازمان ملل از موضع تعویق انتخابات مؤثر مي‌دانند.

 


 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo