شهید آوینی

 

   آموزش كفر به دانش‌آموزان انگلیسی

  

دولت انگلیس بي‌دینی (الحاد) را به عنوان یك ماده درسی در ضمن برنامه‌های آموزشی دینی در مدارس كشور اضافه مي‌كند.

 

به گزارش روزنامه انگلیسی «آبزرور» در نسخه امروز خود با اعلام این خبر نوشت:‌ پس از ارجاع این موضوع توسط دولت به كلیساها و عقب‌نشینی كلیساهای انگلیس از موضع مخالفت خود با این طرح، مقرر شده است كه در كنار آموزش‌های مربوط به دین مسیحیت، یهود، اسلام و دیگر ادیان،‌ بي‌دینی و دیگر مسائل غیردینی نیز آموزش داده شود.


 

 

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo