شهید آوینی

 

جنجال بر سر یك فتوا در مصر

دكتر صبری عبدالرؤف استاد دانشگاه الازهر با صدور فتوایی بانوان هنر پیشه ای را كه پس از محجبه شدن دوباره خلع حجاب می كنند مرتد اعلام كرد ، و آقای نبیه الوحش حقوقدان در اقامه دعوا علیه زنان هنر پیشه با این توصیفات به این فتوا استناد كرده است و زنان مزبور را از باب اینكه اشاعه فسق و فجور می كنند و تشویق كننده فرهنگ برهنگی اند متهم نمود.فتوای مزبور ناظر بر این قضیه است كه برخی از هنرپیشه گان زن كه در پرتو رحمت الهی مورد هدایت قرار گرفته و به زنان متعهد و درستكاری تبدیل می شوند و بجای برهنگی و نمایش مفاتن خود ، حجاب اسلامی را رعایت می كنند ، الگوی دختران مسلمان قرار می گیرند.اما  برخی از این هنر پیشه ها مجدداً حجاب خود را بر میدارند و در رادیو و تلویزیون ظاهر می شوند این گونه زنان در صورتی كه منكر حجاب گردند و از نظر ایمانی به ضرورت حفظ حجاب اعتقادی نداشته باشند از مصادیق ارتداد محسوب می گردند. به گزارش سایت اینترنتی محیط ، این فتوا و شكایت قضایی مبتنی بر آن به موضوع جنجال برانگیزی در پارلمان مصر تبدیل شده است . آقای محمد خلیل قویطه نماینده مجلس و و سخنگوی رسمی مستقلها در مجلس و خانم فائزه الطهناوی نماینده مجلس و آقای تیسیر مطر دیگر نماینده پارلمان مصر خواستار برگزاری جلسات فوری و مشترك كمیسیون امور دینی و كمیسیون امور قانونگذاری برای بحث و بررسی این موضوع شدند . همچنین خواستار دعوت از دكتر طنطاوی شیخ الازهر ، دكتر احمد الطیب مفتی مصر و تعدادی از اساتید شریعت دانشگاه الازهر و اعضای مجمع پژوهشهای اسلامی گردیدند تا در مورد این پدیده (محجبه شدن و خلع حجاب مجدّد) به هدف حفظ هیبت دین توافق بعمل آید .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo