شهید آوینی

 در 22 بهمن ماه سال جاری
خبرگزاری مسجد در تهران راه اندازی می شود
همزمان با بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامی، پايگاه اطلاع رسانی «شبستان» به منظور اطلاع رسانی در حوزه دين به ويژه مباحث قرآنی و مسجد در تهران راه اندازی می شود.
پايگاه اطلاع رسانی «شبستان» غنی ترين منبع و بانك اطلاعات جامع مساجد كشور محسوب می شود كه به همراه آخرين مقالات، پژوهش ها، كتب منتشره و عضويت صدها خبرنگار افتخاری همزمان با 22 بهمن ماه راه اندازی می شود.
راه اندازی وبلاگ «بچه های مسجد» ويژه گفت وگوی اهل مسجد در خصوص ويژگی های مسجد ايده آل از ديگر فعاليت های ستاد عالی كانون های فرهنگی ـ هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد كه درحال حاضر نيز فعال است.
در 22 بهمن ماه 28 دبيرخانه استانی به شبكه «شبستان» وصل می شوند و مكاتبات و درخواست ها از طريق شبكه اينترنت قابل پی گيری است.
گفتنی است حدود 600 دستگاه كامپيوتر به مساجد كشور اهداء شده است كه 110 مسجد در هه فجر سايت خود را راه اندازی می كنند . 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo