شهید آوینی

 

اختصاص‎3410 میلیاردریال ‎برای‎‎ بازسازی بم‎

هیئت‎ وزیران در جلسه‎‎‎ روز سه شنبه خود در كرمان‎ 3410 میـلیـارد ریـال‎ بـرای‎ بازسازی‎ شهرستان‎ بم‎ اختصاص‎ داد.
به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, در ایـن‎ جلسه‎ مقرر شد720 , میلیارد ریـال‎ از ایـن‎ مبلغ برای‎‎ اقدامات‎‎ فوری در بخش‎ مـدیـریـت بحران‎, كنترل‎ و ساماندهی‎ منابع‎ و امكانات‎ در اختیار دستگاههای‎‎ اجرایی‎ ذی ربط قـرار گیرد.
تسریـع‎ در اسكـان‎‎ مـوقـت‎ آوارگـان و خانوارهای‎‎ بی‎ خانمان‎‎, تامین و توزیع‎ فوری سبد جیره‎ غذایی‎‎ خانوار , ساماندهی زنان‎ و كودكان‎‎ بی‎‎ سرپرست‎, رسیدگی به‎امور مجروحان و تامین‎ تجهیزات‎ ضروری‎‎ امدادی و پزشكی‎ و دارو از مصوبات‎‎‎ هیئت وزیران‎ است .
هیئت‎ وزیران‎‎ همچنین اعتباری‎‎ را برای پرداخت‎ كمك‎ بلاعوض‎ به‎‎‎ خانـواده هـایی‎ كـه عزیزان‎ خود رااز دست‎ داده‎اند و نیز مبلغی‎ به‎ عنوان‎‎ علی‎ الحساب‎ برای‎ بـازمـانـدگـان كاركنان‎ رسمی‎‎‎ و پیمـانی متـوفی در نـظر گرفت‎.
در این‎‎ جلسه‎ هیئت‎‎ دولت همچنین منابعی‎ به‎ منظور تامین‎‎ لوازم‎ كار, ماشین آلات‎‎‎ و ملزومات خانگی‎ و نیز مرمت, بازسازی‎ و نوسازی‎‎ قنوات‎, چاهها, استخر های ذخیره‎ آب‎ و كانال‎ های‎ آبرسانی‎ اختصاص‎ یافت‎.
بانك‎ مركزی‎ نیز مكلف‎ شد, مبلغ 1250 میلیارد ریال‎ تسهیلات‎ برای‎‎ بازسازی و مقاوم‎ سازی‎‎ اماكن‎ مسكونی‎ و تجاری اختصاص‎ دهد كه‎‎‎ از این‎ تسهیلات‎ ویژه به طور متوسط سرانه‎‎ هر واحد مسكونی‎ و تجاری‎ خسارت‎ دیده به‎ تناسب‎ میزان‎‎ خسارت‎ تا سقف‎ 50 میلیون ریال‎ خواهد بود.
سازمان‎ مدیریت‎ و برنامه‎ ریـزی‎ كشـور اعلام‎ كرد: درمصوبه‎ هیئت‎‎ دولت همچنین‎ مقرر شد: مبلغ 1440 میلیارد ریال‎ از اعتبـارات‎ عمرانی‎ برای‎‎ احداث و بازسـازی تـاسیسـات‎ زیربنایی‎, زیرسـاخـت‎ هـای‎‎ شهـر,ی مـراكـز خدماتی‎‎ به‎‎‎ ویژه مدارس‎ و شبكههای‎ بهداشتی, درمانی‎, تجدید بنای‎‎‎ ساختمان‎ های اداری و نیزترمیم‎‎ و بازسازی‎ ارگ‎ تاریخی‎ بم اختصاص‎ یابد.

 

تشكیل‎ بنیاد غیردولتی‎ برای‎‎ بازسازی بم‎

 دولت یك‎ بنیاد غیر دولتی‎ با عضویت‎ رئیس‎ جمهوری‎ ایجاد خواهـد كـرد تـا بتواند بااستفاده‎ از كمكهای‎ خارجی‎ دولت‎ و مردم‎‎, در مدت‎ كوتاهی‎ بم را بسازد.
رئیس‎ جمهوری‎ كه‎‎‎ به همـراه جمـعی‎ از وزرا در جمع‎ خبرنگاران‎ خارجی‎‎ و داخلی در كـرمـان‎‎‎ سخن گفت‎‎ : وزارت مسكن و شهرسـازی‎ موظف‎ شـد در یك‎ هفته‎‎ آخرین‎ دادههای‎ علمی‎ زمینی‎‎ و جغرافیایی را در خصوص‎ ساخت‎ شهر بم‎‎ به‎ هیات‎‎ دولت اعلام نماید.

 

مجلس‎ ترحیم‎ هیات‎‎ دولت برای‎ كشته ‎شدگان‎
 

هیـات‎‎ دولـت چهـارشـنبـه‎ بــرای‎ گرامیداشت‎ یاد و خاطره‎‎ قربانیان‎ زلزله بم‎ مجلس‎ ترحیم‎ برگزار می‎كند.
دفتـرمقـام‎‎ معـظم رهبـری‎ بـا صــدور اطلاعیـه‎ ای‎‎ ضمن‎ تسلیت‎‎ درگذشت جمـع‎ زیـادی از همـوطنــان‎ در حـادثـه‎‎ زلـزلـه بــم‎ و ابـراز همـدردی‎ بـا بازماندگان‎‎ این حادثه‎ تاسف‎ بـار از عمـوم‎‎ مردم عزیز دعـوت‎ كـرد تا در مجلس‎ ترحیمی‎ كـه‎ از جـانـب‎ هیـات‎ مـحتـرم‎ دولـت‎‎‎ بـه‎ منـاسبــت بـزرگـداشـت قـربـانیـان‎ حـادثـه‎‎‎زلـزلـه بـم‎ چهارشنبه از ساعت‎ 10 و 30 دقیقه‎‎ تـا 12 در مـدرسـه عالی‎‎ شهید مطهری‎ بـر گـزارمیشـود شـركـت‎ نمایند.
جامعه‎ مدرسین‎, شورایعالی‎ و مدیریــت‎ حـوزه‎‎ علمیه قم‎‎ و مجلـس‎ خبـرگـان‎ هــم در اطلاعیـه‎‎ای‎‎ مشتركی‎‎ با اعلام‎ تعطیلی حوزههای علمیـه‎‎ در روز چهارشـنبـه اعـلام‎ كـردنـد: مراسم‎‎ یاد بـود كشته‎‎شدگان‎‎ زمین لـرزه بـم صبح‎ چهارشنبـه‎‎‎ از ساعت‎ نـه تـا یـازده در مسجد اعظم‎‎ قم برگزار می‎شود.

 

امدادگران ترک ۳۰۰۰ زلزله زده بم را واکسینه کردند

امدادگران ترکیه ، روز سه شنبه با ایجاد دو مرکز درمانی در دو نقطه شهر زلزله زده بم ، به درمان و مداواى بیماران و مجروحان پرداختند. این دو مرکز تا پایان روز سه شنبه به بیش از سه هزار نفر از بازماندگان زلزله بم واکسن کزاز تزریق کردند. "کیوان عیسی زاده " نماینده اعزامی سفارت ایران در آنکارا که گروه امداد
ترکیه را همراهی می کند، اظهارداشت : چهارشنبه یک مرکز درمانی جدید توسط گروه هاى امدادى ترکیه در بم ایجاد خواهد شد که به واکسیناسیون و
مداواى مردم خواهد پرداخت . ترکیه با۱۳۰ امدادگر و پزشک در میان گروه هاى خارجی با بیشترین تعداد امدادگر در بم حضور یافته و کار تصفیه و ضد عفونی کردن بخش عمده آب آشامیدنی شهر بم را بر عهده گرفته است .
یک گروه از وزارت محیط زیست ترکیه روز دوشنبه حدود دو میلیون متر مکعبآب آشامیدنی را با کلر ضد عفونی کرد.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo