شهید آوینی

 

نجات‎ 512 نفر پس‎ از سه‎ روز از زیرآوار

نفر در شهر بروات‎ بم‎ پس‎ از سه‎‎ روز زنـده از زیـر آوار زیـر , نجـات‎ یافتند.
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر , یگانهـای ارتـش‎ جمهوری‎ اسـلامی‎ ایـران‎ عــلاوه‎ بــر نجـات‎ ایـن‎‎ مصدومان 300, جسـد را نیـز از خـاك‎ خـارج‎ كردند.
همچنین‎ بالگردهـا و هـواپیمـاهــای‎ ارتـش‎ جمهوری‎ اسـلامی‎ بـه‎ كـار انتـقــال‎ مجـروحـان‎‎ و رسانـدن وسـایـل‎ امدادی‎ بــه‎ بــم‎ و اطراف‎ آن‎, را ادامـه‎ می‎ دهند .
در بروات‎ بیش‎ از 2 هزار نفر در زمین‎ لرزه‎ جان‎ خود را از دست‎ دادند. شهربروات‎ با 27 هزار نفر در پنج‎ كیلومتری‎ شهر بم‎ قرار دارد

 

گلریزان‎‎ جامعه‎‎‎ ورزش‎ به زلزله زدگان بم‎
 

در مراسم‎ گلـریـزان جـامعـه‎ ورزش‎ كشورمان‎ بیش‎از 15 میلیارد ریال‎ از كمكهای‎ نقدی‎‎ و غیرنقدی ورزشكاران‎ و مردم‎ نوعدوست‎ برای‎‎‎ یاری به‎‎ زلزلهزدگان‎ بم‎ جمع‎ آوری شد.
به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر , مـحمـدرضـا طالقانی‎‎ رئیس‎ فدراسیون‎‎ كشتی با اعلام‎ ایـن خبر گفت‎ : این‎ كمكها شـامـل‎ طلا , پـتـو , چراغ والور , انواع پوشاك‎ و گرم‎ كـن‎ هـای‎ ورزشی‎ , كنسرو و كـمپـوت‎ , بـطری‎‎ هـای آب‎ معدنی‎ و دیگر كالاهای‎ مورد نیـاز زمسـتـان‎ است‎ .
وی‎ بـا تـشكـر از حضـور بـاشكـوه‎ مـردم‎ و ورزشكاران‎‎‎ ومربیان رشته‎های‎ مختلف‎ در این مراسم‎‎ افزود : این‎ حضـور پـرشـور مـردم و كمكهای‎‎ آنها در تسكین‎‎ دردهای زلزله‎زدگـان موثر خواهد بود.

 

آمارتلفات‎‎ زلزله‎ بم‎از 25 هزار نفرگذشت

بیش‎ از 25 هزار نفراز كشته‎ شدگان زلزله‎‎‎‎ بم‎ تا صبح‎ دوشنبه بـه خـاك‎ سـپـرده شدند.
سخنگوی‎ وزارت‎‎ كشور گفت: با توجه‎‎ به حجـم‎ بالای‎ خسارات‎‎ وارده‎ و تخریب‎ قسمت اعظم‎ این‎ شهر, آمار تلفات‎ همچنان‎ افزایـش‎ خـواهـد یافت‎.
جهانبخش‎ خانجانی‎‎ درمورد وضع‎ امداد رسانی بـه‎‎‎ منـاطق‎ زلزله زده گفت‎ : تاكنون‎ بیــش‎ از 12 هـزار نفر از زخمی‎ شدگان‎‎ این حادثه‎ از طریق‎ راههای‎ هــوایی‎‎ و زمینی بـه‎ استانهای‎ سراسر كشـور انـتقـال‎ یـافتـه‎ و تحت‎ مداوا قرار گرفته‎اند.
وی‎‎ اقلام‎ مورد نیاز برای كمـك‎ بـه‎‎ زلـزلـه زدگان‎ را آب‎ و غذای‎‎ بسته‎‎ بندی شده, مـواد شوینده‎, ماسك‎, زیرانداز برزنتی‎ و مـوكـت‎, بیل‎ مكانیكی‎ بیان‎ كرد.
خانجانی‎ از كشته‎ و مجـروح‎ شـدن‎ اكثـریـت‎ كاركنان‎‎‎‎ و ماموران دولتی‎ در این شهرستـان خبـر داد و گفت‎: براثر زلزله‎ پـنجـم‎ دی‎ در شهـرستـان‎ بم‎ اكثـر قـریـب‎ بـه‎ اتفـاق‎ كاركنان‎‎‎ و ماموران دولتی‎ جان خود را از دست‎ داده‎‎ ویا مجـروح‎ شدهاند.

 

حساب‎ ویژه‎‎‎‎ كمك‎ به كودكان‎ یتیم‎ زلزله زده

كمیته‎‎ امدادامام‎ خمینی‎ (ره) برای‎ حمایت‎ از ایتام‎‎ زلزله‎ دلخراش‎ شهرستان‎ بـم شماره‎‎‎ ویژه حساب‎ 7777 بانك‎ ملی‎ شعبه پیام‎ انقلاب‎ اسلامی‎ افتتاح‎ كرده‎ است‎.
به‎‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر, كمیتـه امـداد امـام‎ خمینی‎ (ره‎) از همـوطنـان‎ نیكوكار خواست‎ كمكهای‎ خود به‎ كودكان‎ یتیم‎ زلزله‎‎‎‎ بم‎‎ را در تمام شعبه هـا بـه شمـاره ویژه‎‎ حساب‎‎ 7777 بانك‎ ملی‎ شعبه پیام‎ انقلاب اسلامی‎ ویژه‎‎‎ كمك‎ به كودكان‎ یتیم‎ منطقه زلزله‎‎ زده بم‎ واریز كنند.

 

دیروز جلسه‎‎ فوق‎ العاده هیات‎‎ دولت در بم‎
 

پاسخگویی‎‎ بـه‎ نیـاز اصلی آسیـب‎ دیدگان‎ زلزله‎ بم‎ باید در دستور كار فـوری‎ همه‎ مسئولان‎ قرار گیرد.
به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, رئیس‎ جمهـور در پایان‎ جلسه‎‎ 3 ساعته هیات‎‎ دولت در بـم‎ بـا اعلام‎‎ این‎ خبر گفت‎: بم باید دوباره‎‎ درنقشه ایـران‎ قـرار گیـرد و ظرف‎ 2 سـال‎ آینــده‎ بازسازی‎ شود.
وی‎ با اشاره‎‎‎ به لزوم‎ پاسخگویی‎ به احساسات‎ و نیازهای‎‎ فوری آسیب‎ دیدگان‎ زلزله ‎‎از جمله كشف‎ اجساد و دفن‎‎‎ آنها, درمان بیمـاران و اسكان‎‎‎ مقدماتی‎ بازماندگان افـزود: اكنـون باید ضمن‎ برخورد منطقی‎‎ بامشكلات‎, از زندگی صحبت‎ كرد.
در این‎‎ جلسه‎‎ فوق‎ العاده, استاندار كرمان, فـرمـانـدار بـم‎, رئیـس‎ ستـاد كـل‎ سپـاه‎, نمایندگان‎‎ استان, فرمانده‎ نیروی‎ انتظامی‎, فرمانده‎‎‎ نیروی‎ هوایی‎ سپاه, فرمانده بسیـج‎ سپاه‎, رئیس‎ هلال‎ احمر, و جمعی‎ از مسـئولان‎ استان‎‎, آخرین اقدام‎های‎‎ صورت‎ گرفتـه‎ بـرای امدادرسانی‎ و كمك‎ به‎ آسیب‎ دیدگان‎ و مسائل‎ جانبی‎ این‎ زلزله‎‎ را به اطــلاع رئیس‎ جمهور رساندند.

 

بازتاب‎ جهانی‎ كمك‎ مردم‎ به‎‎ زلزله زدگان‎

زمین لرزه‎‎ ویرانگر روز جـمعـه در استان‎‎‎ كرمان كه‎ شهر بم‎ را با خاك‎ یـكسـان كرد, همچنان‎‎ در صدر اخبار رسانه‎های‎ جهـان قرار دارد.
در ایـن‎‎ میـان حمـاســه‎ ایــثـــار, فـداكـاری‎ و نوعدوستی‎ ملت‎ ایـران‎ تـوجـه‎ رسانه‎‎‎ های‎ خارجی‎ را به خود جلب‎ كرده است‎.
خبـرگـزاری‎ فـرانسـه‎ در گـزارشی‎ از تهـران‎‎‎ بـا عنوان مردم‎ ایران بـه‎‎ نشـانـه همبستگی‎ عظیـم‎ خود با قربـانیـان‎ زلـزلـه‎ جنوب‎ شرق‎ كشورشـان‎‎ برای‎‎ اهدای خون و لباس‎ صف‎ كشیده‎اند, اعلام‎‎ كـرد مـردم در مقـابـل‎ مـراكـز جمـع‎‎آوری‎ كمـك‎ تجمع می‎كنند تا هر چه‎‎‎‎‎ كه در تـوان‎ دارنـد به مردم‎ زلزله زده شهر بم‎ كمك‎ كنند.
این‎ گزارش‎ می‎افزایـد در حـسیـنیــه‎ ارشـاد تهران‎ تجمـع‎ خـودروهـا تـرافیــك‎ سنـگیـن‎ چنـد كیلومتری‎ بوجود آورد و مردم‎ اجناس‎ خود را به‎‎ داوطلبانی‎ دادند كـه بـا كامیون‎ به‎‎‎‎ سمـت‎ منطقه زلزله زده می‎رفتند.
خبرگزاری‎ فرانسه‎ بــا تجــلیــل‎ از سخـاوت‎ و بخشندگی‎ فوق‎العاده‎ مردم‎ ایــران‎ افـزود زن‎ میانسالی‎‎ كه‎ چادر مشكی بـر سـر داشـت‎‎‎‎ گفـت: چند دست پـلیـور بیسـت كـلاه‎ وبیست‎‎ جفت دستكـش‎‎ را كه‎‎ برای‎ فروش بافتـه بودم‎‎‎ اهدا كـردم و از اینكه‎ نمی‎تـوانــم پـول‎ بـدهـم‎‎ خیلی‎ شرمنده‎ام.
خبـرگـزاری‎ فـرانسـه‎ افـزود: مــردم‎ همچنیـن‎‎‎ بـه‎ درخواست‎ سازمان انتقـال‎ خـون ایـران‎‎‎ پـاســخ‎ دادنـد و ایـن ســازمــان تـوانسـت‎ بـا حضـور گسترده‎ مردم‎ در چهل‎ و هشت‎‎ ساعت اول‎ زلزله‎‎ بیش‎ از ده هزار لیتـر خون‎‎ جمع‎ آوری‎ كند به‎‎ طوریكـه سـازمـان از مردم‎ خـواسـت‎ دیگـر بـه‎ مراكز اهدای‎ خون‎ نروند .

 

عزاي‎‎ عمومي‎ در مدارس‎ فلسطين‎ براي بم‎

وزارت آموزش‎‎ و پرورش تشكيلات خودگردان‎‎‎ فلسطين دوشنبه‎ براي‎ قـربـانيـان زلزله‎‎ در شهر بم‎ , در همه مدارس‎ خود عزاي‎ عمومي‎ اعلام‎ كرد .
به‎‎ گزارش‎‎ رويترز از رام‎ الله , دانش آموزان‎ فلسطيني‎ بامـداد دوشـنبـه‎ پيـش‎ از رفتن‎ به‎‎‎ كلاس‎ هاي‎ خود سوره فاتحه , قرائت‎ كردند و معلمان‎ نيز درسهايي‎ درباره‎ بلاياي‎ طبيعي‎ و نحوه‎ برخورد با آنها دادند .
وزير آموزش‎‎ و پرورش تشكيلات‎ خودگردان‎ فلسطين‎ گفت‎‎: تقويت ارزش‎‎ هاي‎ انساني‎ دانـش آموزان‎‎‎ وظيفه‎‎ ماست‎‎ چون كه مهم‎ است در اين اوضاع , ديگران‎ را درك‎ كنند .
ابوالحمص‎ افـزود: ايـن‎‎ اوليـن بـاري‎ نيست‎ كه‎‎ اين‎ وزارتخانه در مدارس‎ خود عزاي‎ عمومي‎‎ اعلام‎ مي كند بلكه‎‎ پيشتـر بـه علـت‎ حوادث 11 سپتامبر در امريكا و افزايش‎ شمار شهداي‎ خردسال‎ فلسطيني‎ در جريان‎ انتفاضه‎‎ , فعاليت‎ هايي‎ انجام‎ داده بود .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo