شهید آوینی

 

اطلاعیه‎‎ ستاد حوادث وسوانح‎ غیرمترقبه كشور

ستاد حوادث وسوانح‎ غیرمترقبه‎ كشور دراطلاعیه‎‎ ای‎ از همه هموطنان‎ نوع دوست‎‎ خواست هدایای‎‎‎ نقدی و جنسی‎ خود فقط به‎ پایگاههای جمعیت‎ هلال احمر‎‎ و بسیج‎ درسراسر كشورتحویل دهند.
به ‎‎گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, در این‎ اطلاعیـه همچنین‎‎ به‎ منظور فراهم‎ كردن تسهیلات‎ بیشتر برای‎ امداد رسانی‎ بـه‎ آسیـب‎ دیـدگـان‎ از داوطلبان‎ خدمات‎‎‎ رسانی‎ و شركت در عمـلیـات امدادی‎ خواست‎‎ در این‎ مراكز ثبت نام‎ كنند, تا به‎ هنگام‎ ضرورت‎‎ و با هماهنگی‎ اقدامـات لازم‎‎ انجام شـود.

 

 

روشنایی‎‎‎ برخی خیابانهای‎ اصلی شهر بم‎

  گروه‎‎ ویژه فنی‎ وزارت‎ نیـرو بـرق‎ برخی‎‎ از خیابانهای‎ اصلی شهـر بـم‎ را وصـل‎ كردند.
مردم‎‎ بم كه‎‎‎‎ در حادثه زلزله زنده مانـدنـد شبهای‎‎ گذشتـه‎ بـا روشـن‎‎ كـردن آتـش‎ بـرای روشنایی‎ و گرما در كنار منازل‎ فرو ریختـه‎ خود شب‎ را به‎ صبح‎ می‎ رساندند.
در شهر بم‎ فقط پریز پمب‎ بنزیـن‎‎ ایـن شهـر برق‎ دارد كه‎‎ بیشتر دارندگان‎‎ تلفـن همـراه برای‎ شارژ تلفن‎‎‎ خود دراین پمب‎ بنزین تجمع‎ می‎ كنند.
نبود برق‎ مهمترین‎ عامل‎ توقف‎ عملیات‎‎ نجـات وامداد وجستجو در میان‎ آوار در شب‎ هنگـام‎ است‎.
امدادگران‎ از خودروهای‎ ویژه‎‎ آتش‎ نشانی‎ كه به‎ نورافكن‎ های‎‎ قوی مجهز هستند در عملیات‎ جستجو در شب‎ استفاده‎‎ می‎ كنند كه تعداد این‎ خودروها هم‎‎ در بم زیاد نیست‎.

 

 

میزان ‎تلفات‎‎ درروستا كمتراز شهربم‎ است

میزان تلفات‎‎ جانی‎‎ وخسارات ناشی از زلزله‎ درروستابسیاركمترازشهرستان‎ بم‎ است‎.
به‎گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, جانـشیـن‎ ستـاد حوادث غیرمترقبه‎ كشور گفت‎ : طبـق‎ آخـریـن‎ اخبار اجساد 16 هزار نفـر از قـربـانیـان‎ زلزله‎‎‎‎ بم‎ به خاك‎ سپرده شده است‎.
آقای‎‎ احمدی بابیان‎ اینكه‎ پیش‎ بینی‎‎ میشود, تعداد كشته‎‎‎ شدگان‎ زلزله بم‎ به 25 هزارنفر برسد خاطر نشان‎ كرد تا سه‎‎ شنبه پـاكسـازی‎ عمومی‎ درمنطقه‎‎‎ زلزله زده انجام‎ خواهد شد.
جانشین‎ رئیس‎ ستاد حوادث غیر متـرقبـه‎ بـا اشاره‎‎‎ به اینكه تاكنـون‎ 12 هـزار نفـر از مصدومان‎ زلزله‎‎‎ بم‎ از منـطقـه خـارج‎ و بـه مراكزدرمانی‎ استانهای‎ مختلف‎ منتقل‎ شده‎اند افزود: برای‎ اسكان‎‎ زلزله‎‎ زدگان 2 اردوگاه در نظر گرفته‎‎ شده است‎.
احمدی‎ گفت‎‎‎: طبق‎ اعلام‎ وزارت بهداشت, درمان‎ وآموزش‎ پزشكی‎‎‎ اسامیمصدومانی كه‎ در مراكـز درمانی‎ استانهای‎‎ مختلف‎ بستری شده‎اند در یك‎ پایگاه‎ اینترنتی‎ اعلام‎ خواهد شـد

 

 

عملیات امداد و نجات زلزله زدگان بم فردا پایان می گیرد
 

رییس سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر با کاهش تدریجی کار امداد و نجات در منطقه گفت:" تقریبا عملیات زنده یابی مصدومین پایان گرفته و عملیات امداد و نجات و جسد یابی تا فردا به اتمام می رسد."

بیژن دفتری با اشاره به تدفین حدود 20 هزار کشته ، افزود:" با اعزام گروههای بهداشتی و امنیتی به منطقه اوضاع امنیتی و بهداشتی در منطقه بسیار بهتر شده است و گروههای بهداشتی با سم پاشی و ضدعفونی محیط تا حد زیادی وضعیت بهداشتی را در منطقه تعدیل کرده اند."

 

عملیات تجسس برای یافتن زیر آوارمانده‌ها ادامه دارد

رییس سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر با کاهش تدریجی کار امداد و نجات در منطقه گفت:" تقریبا عملیات زنده یابی مصدومین پایان گرفته و عملیات امداد و نجات و جسد یابی تا فردا به اتمام می رسد."

بیژن دفتری با اشاره به تدفین حدود 20 هزار کشته ، افزود:" با اعزام گروههای بهداشتی و امنیتی به منطقه اوضاع امنیتی و بهداشتی در منطقه بسیار بهتر شده است و گروههای بهداشتی با سم پاشی و ضدعفونی محیط تا حد زیادی وضعیت بهداشتی را در منطقه تعدیل کرده اند."

وی کمبودهای موجود در تمام زمینه های امداد رسانی در منطقه را مربوط به حجم بالای خسارات دانست و  ادامه داد:" در حال حاضر مهمترین اقدام اعزام کمتر نیرو و عدم حضور کمتر مردم در شهرستان بم است."

 

شایعه وقوع زلزله در کرمان تکذیب شد

شایعه وقوع زلزله در کرمان ، مردم شهر را وحشتزده کرده ، به گونه ای که آنها شب را در بوستانهای شهر و داخل خودروهای خود سپری کردند . هنوز وحشت زلزله بم  در شهروندان از بین نرفته و آنها هراسان گمان می کنند پس لرزه های  شدید رخ خواهد داد .

از سوی دیگر صدا و سیمای مرکز کرمان شایعه وقوع زلزله را تکذیب کرده  و از شهروندان  مرتبا  می خواهد آرامش خود را حفظ کنند .

 

 

تمام ‎‎ساختارهای ‎بهداشتی‎ بم از بین‎ رفته ‎است‎


به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر, وزیر بهداشـت‎ , درمان‎ وآموزش‎ پزشكی‎‎ افزود:تیمهای‎ بهداشتی وزارت‎‎ بهداشـت در 12 گـروه‎‎ 5 نفـره بـرای‎ سمپاشی‎‎ , كنترل‎ آب‎‎ و فاضلاب و مواد غذایی در مناطق‎ تعیین‎ شده‎‎ مستقر شده اند.
پزشكیان‎ افزود:اقدامات‎ پیشگیرانه‎ وكنترلی‎ وزارت‎‎ بهداشت امروز و پس‎ از بررسی‎ اولیـه‎ آغاز می‎شود.
وی‎‎‎ یادآور شد: تمام‎ تیمهای اضطراری وزارت‎ بهداشت‎ برای‎‎ اعزام‎ از تهران‎ و شهرستانهای مختلف‎ به‎ بم‎ آمادگی‎ كامل‎ دارند.
وزیر بهداشت‎, درمان‎ وآموزش‎ پزشكی‎ اظهـار داشت‎:ازنظر اورژانس‎ هیچ‎ كمبودی‎ در منطقه‎ وجود ندارد وبیشتر مصدومان‎ كه‎‎ احتیاج‎ بـه عمل‎ جراحی‎ داشتند به‎ تهـران‎ و استـانهـای‎ همجوار منتقل‎ شده‎‎اند و تاچند روز آینده 2 تا3 بیمارستان‎صحرایی‎‎ درمنطقه‎ مستقرمیشود.

 

اختصاص‎ 4300 میلیارد ریال‎ به‎ بم
 

قتصاد و دارایی‎ از اختصـاص‎ 4300 میلیـارد ریـال‎ از تـنخـواه‎ گـردان‎ بودجه‎‎‎ عمومی‎ به زلزله زدگان‎‎‎ استان كرمـان خبر داد.
آقای‎‎ مظاهری مهم‎‎ ترین‎‎ اقدام در ایـن روزها را كارهای‎‎‎‎ امدادی و كـارهـای فـوری خدماتی‎ دانست‎‎‎ و گفت: همه‎ دست اندر كـاران‎ از جمله‎ وزارت‎ اقتصـاد و دیگـر بخـش‎ هـای‎ تابعه‎ هر نوع كمكی‎ بتوانند درایـن‎ روزهـا خواهند كرد.
مدیر كل‎ دفتر اقتصاد كـلان‎‎ سـازمـان مدیریت‎‎‎ و برنامه‎ ریزی‎ كشور هم‎ گفت درصورت كافی‎ نبودن‎ رقم‎ ردیف‎ های‎ اختصاص‎ یافته‎‎ به زلزله‎‎‎ زدگان‎ , دولت‎ اصلاحیه بودجه ای‎ را به‎ مجلس‎ تقدیم‎ می‎ كند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo