شهید آوینی

 

گزارش تصويری از زمين لرزه شهرستان بم

5 4 3 2  1

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo