شهید آوینی

 

 

jتاکید  مقام معظم رهبری بر لزوم کمک به زلزله زدگان

تهران‎ ـ حضرت‎‎ آيت الله‎‎ خامنه اي‎ رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎ امروز ( شنبه‎ )بارديگربرلزوم‎ كمك‎ رساني‎ سريع‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ منطقه بـم‎ تاكيد كردند.
به‎ گزارش‎ واحدمركزي‎‎ خبر, مقام‎‎ معظم رهبري درپايان‎‎ ديداردست‎ انـدركـاران حـج‎ امسـال‎ فرمودند: از خداوند متعال‎ مي‎ خواهيم‎ كه‎ به‎‎ برادران‎‎ و خواهران مصـيبـت‎ زده مـا در زلزله‎ تاسف‎ بار شهرستان‎‎ بم‎ صبربدهـد و ان شاڈ الله‎‎‎ همه مردم‎ به خصـوص‎ دسـتگـاههـاي‎ مسئول‎ به‎ كمك‎ و ياري‎ آنان‎ بشتابند.

 

 

ارگ‎ تاريخي‎ و زيباي‎ بم‎ ويران‎ شد

براثر زمين لـرزه‎‎ روز جمـعـه 90 درصد از بناي‎‎ تاريخي‎ و زيباي ارگ‎ بـم‎ بـه‎ كلي‎ تخريب‎ شده‎ است
مديركل‎ ميراث فرهنگـي‎ استـان‎‎ كـرمـان بـا اعلام‎ اين‎ خبر گفت‎ ساعتـي‎ بعـد از وقـوع زمين‎ لرزه‎ گروههايي‎‎ براي‎ بررسي و كمك‎ از اداره‎‎ كل‎ ميراث فرهنگي‎ استان‎ به بم‎ عازم‎ شدند0 وي‎ اعلام‎ كرد: در اين‎ حادثه‎ حتي‎ بناهايي‎‎ كه‎ از لحاظ استحكام‎ و ايمني ازوضعيت‎ مناسب‎ برخوردار بودند نيز به‎ كلي‎ تخريب‎ شده‎اند.

 

 

 مدارس استان کرمان تعطیل شد

تهران‎‎‎ ـ درپي‎ زمين لرزه‎ شهرستان بم‎ وحضور فرهنگيان‎‎‎ استان كرمان براي‎ امدادرساني‎ به‎ حادثه‎‎ ديدگان‎‎‎ همه مدارس‎ اين استان امـروز ( شنبه‎ ) تعطيل‎ شد.
به‎ گزارش‎‎ ايرنا , رئيس‎ سازمـان‎ آمـوزش و پرورش‎ استان‎‎ كـرمـان گفـت‎‎ : همـه‎ ادارات آموزش‎‎ و پرورش اين‎‎ استان امكانات‎ خـود را شامل‎‎ نيروي‎‎ انساني‎ و وسايل نقـليـه‎ بـراي امداد رساني‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ بم‎ بسيج‎ كرده اند.
تقي‎ زاده‎‎ تصريح‎ كرد: عـلاوه بـر آن‎ شمـار زيادي‎ از فرهنگيان‎ به‎‎ همراه تجهيزات‎ مورد نياز عازم‎‎ بم شده‎ اند.
وي‎ با اشاره‎‎ به تشكيل‎ ستاد بحران‎‎ در ايـن استان‎‎ افزود: هم‎اكنون شمار زيادي‎ از زخمي‎ ها و همراهان‎‎ در برخي‎ از مدارس‎ و كـانـون هاي‎ رشد و انديشه‎ اسلامي‎ شهر كرمان‎‎ اسكـان يافته‎ اند.
رئيس‎ سازمان‎‎‎ آموزش‎‎ و پرورش استان كـرمـان افزود: اين‎‎ سازمان امروز 70 هزار پـاكـت‎ شير120 , هزار و 180 بستـه‎ بيـسكـويـت‎ و كلوچه‎ 3615 , عدد نان‎ 2770 , جفت‎ كفش‎ و تعداد زيادي‎ لباس‎ گرم‎ به‎‎‎ منطقه زلـزلـه زده‎‎ ارسال‎ كرده است‎.

 

 

آسمان‎‎ ايران براي‎ ورودهواپيماهابازاست‎

ور تسريع‎ دربـاره كمـكهـاي‎ امدادي‎ بين‎‎ المللي‎ به‎‎ آسيب‎ ديدگان زلزلـه بم‎, آسمان‎‎ ايران براي‎‎ همه‎ هواپـيمـاهـاي خارجي‎ امدادي‎ باز است‎.
به‎ گزارش‎ واحد مـركـزي‎ خبـر , سـازمـان‎ هواپيمايي‎ كشوري‎ اعلام‎ كرد : از سـاعـت‎ 9 ديشب‎ ( جمعه‎ ) هر هواپيماي‎ خارجـي‎ امـداد رسان‎‎‎ بدون اجازه‎ قبلي‎‎ مي تواندوارد آسمان ايران‎ شود.
هواپيماهاي‎ خارجي‎ امدادرسان‎ به‎‎ فـرودگـاه بين‎‎‎ المللي‎‎ كرمان هدايت‎ مي شوند و تاكنون سه‎ فروند هواپيماي‎‎ خارجي‎ حامل‎ كمـك‎ هـاي اوليه‎‎‎ امداد, ي‎ در اين‎‎ فرودگاه به زميـن نشس
ته‎ اند.

 

آماده‎باش‎ دانشگاههاي‎ علوم‎ پزشكي‎ ايران

تهران‎ ـ دانشگاههاي‎‎ علوم‎ پزشكي‎ كشور براي كمك‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ بم‎ آماده باش‎ هستند.
به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر, وزير بهداشـت‎ , درمان‎ و آموزش‎ پزشكي‎ از دانشگاههاي‎ علـوم‎ پزشكي‎ سراسر كشور خواست‎ براي‎ هرگونه‎ كمـك‎ احتمالي‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ در حـالـت‎ آمـاده باش‎‎ كامل‎ قرار گيرنـد و آمـادگـي‎ پـذيـرش زخميها و اعـزام‎ گروههـاي‎ پـزشكـي‎ را بـه‎ منطقه‎‎ داشته باشند.
همچنين‎ در نشست‎ فوق‎ العاده‎‎ امروز ( شنبـه ) ستاد بحران‎ در وزارت‎‎ بهداشت نحـوه‎ كمـك‎ رساني‎ و درمـان‎ زخمـيهـا و ارائه‎ خـدمـات‎ بهداشتي‎‎‎ و درماني بررسي شد.
سازمانهاي‎ بهزيستي‎ و انتقـال‎ خـون‎‎ ايـران نيز موظف‎ شدند همه‎ امكانات‎ خـود را بـراي‎ كمك‎ رساني‎ و تامين‎‎ خون مورد نياز به‎ كـار برند.

 

 

 

یافتن زخمیهای بم مهمترین  اولویت کنونی

 وزير كشور مهمترين اولويت‎ كنونـي‎ در شهرستان‎ زلزله‎‎ زده بم‎ را سامانـدهـي‎ , امداد رساني‎ و يافتـن‎ زخمـيهـاي‎ زيـرآوار دانست‎.
به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎‎‎ خبـر, مـوسـوي لاري گفت‎: تاكنون‎ 15 هزار چادر گـروهـي‎ بـراي‎ اسكان‎‎‎ موقت‎ زلزله‎ زدگان شهرستان بم‎ توزيع‎ شده‎‎‎ است‎‎ كه قـرار اسـت بـه زود15 ي‎ هـزار چادر ديگر نيز توزيع‎ شود.
وي‎ با اشاره‎‎‎ به نشستي‎ كه با حضور مسـئولان‎ نظامي‎‎ و انتظامي درشهرستان‎ بم‎ تشكيل‎ شـد, افزود: شهر بم‎ به‎‎‎ شش‎ منطقه و 21 نـاحيـه تقسيم‎ و براي‎ هر منطقه‎‎ و ناحيـه مسـئولـي‎ منصوب‎ شد تا امر امدادرساني‎‎ ساماندهي شود.
وزيركشور همچنين‎ با اشاره‎‎‎‎ به اينكه ادامه تجسس‎ و اسكان‎ موقت‎ از برنامـه‎ هـاي‎‎ بعـدي است‎‎ , تصريح‎ كرد: لوازم‎ براي‎ اسكان‎ موقت مانند پتو و امكانـات‎ تغـذيـه‎ اي‎ در حـال‎ فراهم‎ شدن‎ است‎.
موسوي‎‎‎ لاري حضـور امدادگران‎ خارجي‎ را براي كمك‎ بـه‎‎‎ اين‎‎ سانحه داوطلبانه بيـان كرد و گفت‎‎: مسئوليت سامانـدهـي‎‎ كمـك‎ هاي‎ خارجي در فرودگاه‎‎ برعهده هلال‎ احمر است‎

 

 

بی سابقه بودن زلزله در شهرستان بم

تهران‎‎ ـ شهر تاريخي‎ بم‎ تاكنون سابقه‎ وقوع زمين‎ لرزه‎‎ نداشته است‎.
به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبـر, رئيـس‎ مـركـز تحقيقات‎ ساختمان‎‎ و مسكن بااشاره‎‎ به طراحي‎ نقشه‎‎ مناطق‎ زلزله خيز كشور گفت‎: براسـاس‎ اطلاعات‎ موجود تـاكنـون‎ در شهـرهـاي‎ اطراف‎ كرمان‎ زلزله‎‎‎ هايي‎ به وقـوع پيـوستـه امـا سوابق‎ تاريخي‎ اين‎‎ شهر به‎‎ ويژه برپا ماندن ارگ‎ بم‎ در طول‎‎ هزاران‎‎ سـال نشـان داد كـه‎ تاكنون‎‎‎‎ زمين لرزه‎ اي‎ با اين بزرگي‎ درايـن شهر روي‎ نداده‎ است‎.
وي‎‎ افزود: اطلاعاتـي‎ كـه‎ از دسـتگـاههـاي شتابنگار اين‎‎ مركز در منطقه‎ گلباف‎ كرمـان دريافت‎‎ شده‎‎‎ وقوع اين‎ زلزله را از سه جهـت افقي‎‎ , عمـودي‎ و جانبـي به‎ مدت‎ 16 تا 20 ثانيه‎‎ نشان‎‎‎ مي‎ داد كه اين ميزان درشهر بم‎ بيشتر بود.
رئيس‎ مركز تحقيقات‎ ساختمـان‎‎ و مـسكـن بـا اشاره‎‎‎‎ به اينكه دستگاه شتابنگار اين‎ مركز هـم‎ اكنـون‎ زيـرآوار قـرار دارد, افـزود: متـاسفانه‎‎‎ به علت‎ خـراب‎ شدن‎ ساختمـاني‎ كه اين‎‎‎ دستگـاه‎‎ در آن نـصب‎ شـده بود تـاكنون كارشناسان‎‎ اين مركز اطلاعات‎ دقيق‎ از ابعاد و مختصات‎‎ اين‎‎ زمين لرزه‎ در شهر بم‎ دريافت نكردند.
حيدري‎ نژاد بي‎‎‎ توجهي به‎‎ آيين‎ نامه طراحـي ساختمان‎ ها در برابر زلزله‎‎ را كه در سـال‎ 1378 به‎‎ تصويب‎ هيات‎‎ وزيران‎ رسيده اسـت از جمله‎‎‎ دلايل‎ مهم‎ گسترده بودن‎ ابعاد فـاجعـه انساني‎ اين‎‎ حادثـه‎ بيـان و تصـريـح‎ كـرد: براساس‎ اين‎‎ آيين نامه‎ شهرداريها , مراجع‎ صدور پروانه‎ و كنتـرل‎ و نـظارت‎ بـراجـراي‎ ساختمان‎‎‎ ها و مالكان , كـارفـرمـايـان و مجريان‎‎‎ و مهندسان ساختمـان هـا مـوظف‎ بـه‎ رعايت‎ آن‎ هستند.

 
 
دعا برای سلامتی  بازماندگان زلزله بم
 
نمازگزاران مساجد سراسر كشور شنبه‎ شب‎ براي‎ آمرزش‎ روح‎ جان‎‎ باختگان زلـزلـه‎ و سلامتي‎ آسيب‎ ديدگان‎‎ اين حادثه‎ دلخراش‎ نماز وحشت‎‎ مي‎‎ خوانند و دست به‎ دعا برمي دارند.
به‎ گـزارش‎ واحـد مـركـزي‎ خبـر, حجـت‎ الاسلام‎ ابراهيمي‎‎ رئيس‎ مركز رسيـدگـي بـه‎ امور مساجـد بـا بيـان‎‎ ايـن مـطلـب‎ گفـت‎: نمازگزاران‎‎ مساجد در بين دو نماز مغـرب‎ و عشا , براي‎ آرامش‎ روح‎ كشته‎‎ شدگان‎ زلـزلـه بم‎ , نماز وحشت‎ خواهند خواند.
وي‎‎ افزود: همچنين‎‎ نمازگزاران بــراي سلامت‎ آسيب‎ ديدگان‎ و تـسلـاي‎ خـاطر بــاز ماندگان‎‎ اين فاجعه‎‎‎ تلخ‎ , به درگـاه الهـي‎ دعا خواهند كرد .
گفتني‎ است‎ مساجد كشور از جمله‎ مكـان‎ هاي‎‎‎ جمع‎ آوري كمكهاي مردمي‎ است‎ كه‎ همچنان‎ شاهد حضور گسترده‎ مردم‎ نوعدوست‎ و مسلمـان‎ كشورمان‎ براي‎‎‎‎ اهداي كمكهاي نقدي و غيرنقدي‎ به‎‎ زلزله زدگان‎ بم‎ است‎ .
 
 
 
اسامی زخمی های زلزله بم در اینترنت
 
 
 اسامي‎‎ زخمي هاي‎‎ زلزله‎‎ بستري شـده در بيمارستان‎‎ شهيد باهنر كرمان در پايگاه‎ اينترنتي‎ است‎ .
به‎ گزارش‎ واحد مـركـزي‎ خبـر, مسـئول‎ رايانه‎ بيمارستان‎‎ شهيد باهنر كرمان گفـت‎: ايـن‎ اسـامـي‎‎ در پـايگـاه‎ ايــنتــرنتــي WWW.BEHPARDAZ.COM قابل‎ دسترسي‎ است‎. اسامي‎‎ زخمي هاي‎‎ بستري در ديگر بيمارستانها نيز به‎‎ زودي‎ وارد اين‎ پايگاه مي‎ شود.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo