شهید آوینی

 

پيام ‎تسليت‎ رهبري‎‎ به‎‎ خانوادههاي داغدار

ـ درپي‎ وقـوع زميـن لـرزه‎ بـامـداد ديروز در شهرستان‎‎ بم‎ و كشته‎ و زخمـي‎ شـدن جمع‎ زيادي‎ از هموطنانمان‎‎‎ دراين زمين لرزه‎ حضرت‎‎ آيت الله‎‎ خامنه اي‎ رهبر معظم‎ انقـلاب‎ اسلامي‎‎ در پيامي ضمن‎ تسليت‎ به‎‎ خانواده هاي‎ داغدار از همه‎ دستگاههاي‎ مسئول‎ خواستـنـد هرچه‎‎‎‎ سريعتر بـه يـاري‎ مـردم‎ زلـزلـه زده بشتابند.
متن‎‎ پيام‎‎‎ مقام معظم رهبـري‎ بـه‎ ايـن شـرح‎ است‎:


بسم‎‎ الله‎ الرحمن‎ الرحيم
 
حـادثـه‎‎ دردآور و تـاسـف‎ بـار زلـزلـه در شهرستان‎ بم‎ را كه‎‎ خانواده هاي‎‎ بسيـاري از هم‎ ميهنان‎ عزيز را داغـدار كـرد و بـه‎ كشته‎ و مجروح‎ شدن‎ جمع‎ كـثيـري‎ از مـردم‎ متدين‎‎‎ و وفادار آن سامان انجاميد به‎ حضرت‎ بقيه‎‎‎‎‎ الله الاعظم‎ روحي‎ فداه و به همه ملت‎ ايران‎‎ به‎‎‎ ويژه كساني‎ كه عزيـزان خـود را از دست‎‎ داده‎اند تسليت عـرض‎ مـي‎ كنـم‎ و شفاي‎ عاجل‎ مجروحان‎‎ و آسيب‎ ديـدگـان را از درگاه‎ خداوند متعال‎ مسئلت‎ مي‎ نمايم‎.
بر همه‎ دستگاههاي‎ مسئول‎ در استان‎‎ كرمان و در مركز لازم‎ است‎ كه‎‎ باهمـه تـوان‎ و بـا سرعت‎ به‎‎‎ ياري‎ مردم‎ زلزله زده بشتابند و وسايل‎ موردنياز را به‎‎‎ خصوص‎ با توجـه بـه فصل‎ سرما براي‎ آنان‎ فراهم‎ كنند.
ازهمه‎ مردم‎ عزيزمان‎ بخصوص‎ در مناطق‎ نزديك‎ به‎‎‎ آن‎‎ شهرستان درخواست‎ مي‎ كنم‎ كه بـه هـر اندازه‎‎ ممكن‎‎‎ به برادران و هم‎ ميهنان آسيب‎ ديده‎‎ و مصيب‎ زده خودياري‎ برسانند.
از خداوند متعال‎ توفيق‎ و كمك‎ به‎ همگان‎ را مسئلت‎ مي‎ نمايم‎.

 

 

 

پيام‎ تسليت‎ خاتمي

تهران‎ ـ رئيس‎ جمهور با عـرض‎ تسـليـت‎ بـه‎ مناسبت‎ حادثـه‎‎ زميـن‎ لـرزه بـم‎ خـواستـار همكاري‎‎ تمام‎ دستگاههـا بـراي كـاهـش‎ شـدت‎ مصيبت‎‎ و خسارت ناشي‎ از اين‎‎ زمين لرزه‎ شد.
آقاي‎ خاتمي‎ در پاسخ‎ به‎‎ نـامـه وزيـر كشور درباره‎‎ زلزله زدگان‎ بـا آرزوي‎ شـفـا براي‎‎‎‎ آسيب‎ديدگان‎ از آقاي موسوي لاري خواست‎ سريعا ستادي‎ را با حضور وزيران‎ بهداشت‎ , درمان‎ و آموزش‎ پزشكي‎ , راه‎ و ترابر, ي‎ ريـاسـت‎‎ سـازمان‎ مديريت و برنامه‎ ريز, ي‎ رئيس‎ دفتر مناطق‎ محروم‎ رياست‎ جمهوري‎ تشكيل‎ دهد.
رئيس‎ جمهـور در ايـن‎ پيـام‎ از وزيـر كشور خواست‎ با تشكيل‎ اين‎ ستاد زيرنظر موسوي‎‎‎ لار,ي براي نجـات‎ و درمان‎ مردم‎ شريف‎ و رسـانـدن‎ امكـانـات‎‎ و اقدامات لازم‎ در اين‎ خصوص‎ صورت‎ گيرد.

 

پیام تسلیت آیت الله هاشمی شاهرودی

رئيش‎ قوه‎‎‎ قضائيه وقوع زلـزلـه در استان‎‎ كرمان را بـه‎‎‎ عمـوم‎ ملـت‎ بـه ويـژه خانواده‎‎ هاي‎ داغدار اين‎‎ فاجعه در شهرستان بم‎ تسليت‎‎ گفت .
در پي‎ وقـوع زلـزلـه‎ بامداد امــروز جمعه‎‎ در كرمان‎ آيت‎ الله هاشمي‎ شـاهــرودي‎ در پيامي‎ با ابراز تاسـف‎ از ايـن‎ فاجعــه‎ غـم‎انگيز كه‎‎ موجـب‎ كـشتـه و زخمـي‎ شـــدن‎ تــعــداد زيـادي‎ از همـوطنـان‎ شـد بـــا خــانــواده‎ هاي‎‎ اين‎‎ عزيزان ابراز همدردي كرد.
وي‎ از مسـئولان‎ كشـور خـواســت‎ بـــا بكـارگيـري‎‎ تمام‎ امكـانــات‎ بــه‎ يــاري ايـن‎‎ عـزيـزان بشتابند.

 

 

پیام تسلیت  وزیر امور خارجه انگلیس

لندن‎ ـ وزير خارجه‎ انگليس‎‎ در تماس تلفنـي‎ با وزير امور خارجه‎‎ ايران‎‎ وقوع زمين لرزه را در شهرستان‎‎‎ بم‎ كه‎‎ به جان باختن شمـاري‎ از هموطنانمان‎ منجر شد تسليت‎‎ گفت.
به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر, سفارت‎ ايران‎ در لندن‎ اعلام‎ كرد: وزارت‎ امور خارجه‎ انگليـس‎ همچنين‎‎ با صدور بيانيه‎‎‎ اي‎ اين حادثه رابه مردم‎ ايران‎‎ و خانواده‎ قربانيان تسليت‎‎ گفت و براي‎ كمك‎ رساني‎ به‎‎ زلزلـه زدگـان‎ اعـلام‎ آمادگي‎ كرد.
گروه‎ 55 نفري‎ امدادگران‎ انگليسي‎‎ نيز راهي ايران‎ شد.

 

پیام تسلیت پوتین به مصیبت زدگان زلزله

مسكو ـ رئيس‎ جمهـور روسيـه‎‎ روز جـمعـه در پيامي‎ به‎ رئيس‎ جمهـور كشـورمـان‎ از وقـوع فاجعه‎‎ غم‎ انگيز زلزلـه در استـان‎‎ كـرمـان ابراز تاسف‎ كرد .
در پيام‎ ولاديمير پوتين‎ آمده‎ اســت‎ : خـبـر مربوط به‎‎‎ وقوع زلزله در ايران‎ كــه بـاعــث مـرگ‎ تعـدادي‎ از مـردم‎ و خـرابـي‎ گستـرده‎‎ شده است‎ عميقا من‎‎ را تكان داد.
پوتين‎‎ در اين پيام‎ افـزود : مـراتـب‎ تاسـف‎ و تاثر عميق‎ خود رابـه‎ منــاسـبــت‎ وقـوع ايـن‎ حادثه‎‎ غم‎ انگيز به رهـبــري‎ و مـردم‎‎‎ ايـران‎ اعلام مي‎دارم.

 

پیام تسلیت وزیر امور خارجه اسپانیا

تهران‎‎‎ ـ درپي‎ وقوع زمين لرزه‎ در شهرستـان بم‎ ,وزير امور خارجه‎ اسپانيا در گفـتگـوي‎ تلفني‎ با وزيرامورخارجه‎ كشورمان‎ بـا ملـت‎ دولت‎ و آسيب‎ ديدگان‎ حادثه‎ همدردي‎ كرد.
خانم‎ دولا پالاسيو خرازي‎ هـمچــنـيــن‎ آمـادگـي‎ اسپانيا را براي‎ شركـت‎ در كـمـك‎ رسـانـي‎ بـه‎ آسيب‎ ديدگان‎ اعلام‎ كرد.
آقاي‎‎ خرازي نيز با قدرداني‎ از توجـه‎ دولـت‎‎ اسپانيا تاكيد كرد: در صورت نـيـاز به‎ كمــك‎ هـاي‎ بيـن‎المـللـي‎ , مجـامــع‎ و كشـورهـا را از اين‎ موضوع آگاه‎ خواهيم‎ كرد .

 

پیام تسلیت صدر اعظم آلمان

گرهارد شرودر صدر اعظم‎ آلمـان در پي‎ وقوع زمين‎‎ لـرزه‎‎ در كـرمـان بـه دولـت‎ ايران‎ پيام‎ تسليت‎ فرستاد و پيشنهـاد كمـك‎ داد.
يوهانس‎‎ رائو رئيس جـمهـوري‎ آلـمــان‎ نيـز بـه‎‎ خاتمي‎ اطمينـان‎ داد كشورش‎ آماده است‎‎ از ايران‎‎ براي‎‎ جبـران خــسـارت مـادي اين‎ فاجعـه‎ حمايت‎ كند.
يوشكا فيشر وزير امور خارجه‎ آلـمـان‎ هم‎ در پيـامـي‎‎ بـه‎ همـتـاي‎ ايرانـي خــود اعـلام‎‎ كــرد مــا در غـم و انــدوه‎ ملــت‎ ايـران‎ شريكيم‎‎ و اميـدواريـم كه‎ بسيــاري‎ از افــراد بتـواننـد از اين‎‎ حادثه‎ جـان بـه‎ در برند.

 

همدردي‎ اتريش‎ , يونان‎‎ و تاجيكستان

تهران‎‎ـ در پي‎ وقوع زميـن لـرزه‎ شـديـد در جنوب‎ شرق‎ ايران‎‎ و كشته‎ شدن دهها نفــر در اين‎ كشور رئيس‎ جمهوري‎ اتريش‎ پيام‎ تسليتـي‎ به‎ همتاي‎ ايراني‎ خود ارسال‎ كرد.
رئيس‎ جمهوري‎ اتريش‎‎ تاكيـد كـرد تـلاش مـي‎كنـد در اين‎‎ فـاجعـه‎‎ بـه يـاري‎ ايـران بشتابد.
علاوه‎ بر ايـن‎ شمــاري‎ از مقــامــات‎ سـازمـان‎ بشردوستانه‎‎ سگ‎هــاي‎ امــداد كـه مقر آن‎‎ در وين است‎‎ و در 26 كشور فعـاليـت مـي‎‎كنـد بـه‎ مقامات‎ ايراني پيشنهاد كـمـك‎ داده‎ اند.
همچنين‎‎ يك‎ گروه‎‎ 25 نفره از متخصصـان نجـات‎ قربانيان‎ زلزله‎‎‎ بـه همـراه سگـهـاي‎ تـربيـت‎‎ شـده‎ و تـجهـييـزات تـخصـصــي‎ در فـرودگـاهـي‎‎ نـظامــي نـزديـك‎ آتـن‎ بـراي‎ اعزام‎ به‎‎ ايران‎ در آمـاده باش‎ كامـل‎ بسـر مي‎ برد.
وزير امور خارجه‎ يونان‎ با ارسال‎ كمك‎ اضـطراري‎ بـه‎‎ ارزش‎ 250 هـــزار دلار بـــه زلـزله‎ زدگان‎‎ ايـران موافقت‎ كرد.
يونان‎‎ مستعدترين كشور اروپايي‎ بـراي‎ وقوع زلزله‎ است‎ و تعـداي‎‎ از گـروهــهــاي نجات‎ اين‎ كشور در آماده‎ باش‎ دايم‎ هستند. دوشنبه‎ ـ رئيس‎ جمهور تاجيكـستـان‎ هـم‎ در پيامـي‎‎ به‎ آقاي‎ خاتمي جان‎‎‎ باختـن هـزاران تـن‎‎‎ از مردم‎‎ شهرستان بم را در زمين لـرزه‎ جـمعـه‎ تسليت‎‎ گفت.
به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎ خبــر, رئيــس‎ جـمهـور تاجيكستان‎‎‎ در اين پيام‎ ضمن ابراز همـدردي‎‎ براي بازماندگان‎‎ اين حادثه‎ صبــر و تـحمـل‎ آرزو كرده‎ است‎.

 

تسلیت ‎ لبنان‎, بنگلادش‎ و ايتاليا

يروت‎ ـ رئيس‎ جمهوري‎ لبنان‎ در پيامـي‎ بـه‎ رئيس‎ جمهور ايران‎‎ فاجعه‎ دردناك‎ وقوع زمين لرزه‎ در جنوب‎ شرق‎ ايران‎ را تسليت‎‎ گفت.
به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎ خبر, لـحـود در اين‎‎ پيام‎‎‎ افزود: من به‎ نام خـودم و مـلـت‎ لبنان‎‎ اين فاجعه‎‎ دردناك‎ را به شما و ملـت‎ بزرگ‎ ايران‎ تسليت‎ مي‎گويم‎ و باخانواده‎ هاي‎ قربانيان‎‎ و خسارت‎ ديدگـان ابـراز همـدردي‎ مي‎كنم‎ .
شيخ‎ عبدالامـيـر قبلان‎ نايب‎ رئيس‎‎ مجلس اعلاي‎‎ شيعيان‎‎ لبـنـان ,كريم‎ بقرادوي وزيـر تـوسعـه‎ اداري‎ دولـت‎ لبنان‎‎ و چنـد تـن از مقـامـات‎ لبـنـان‎ در تماسهاي‎ تلفني‎ و يـا پيامهاي‎‎ كتبي‎‎ به‎ سفير جمهوري اسلامي ايران‎ در لبنان‎‎ اين حـادثـه‎‎ را به ملـت‎‎ و دولـت ايران‎ تسليت‎ گفتند.
نخست‎ وزير بنگلادش‎ نيز با ارسال‎ پيام‎ تسليتي‎‎ به‎ رئيس‎ جمهوري‎ اسلامـي ايـران‎ بـا بازماندگان‎‎ قربانيان زلزله‎ شهر بم‎ ابـراز همدردي‎ كرد .
گليو چيامپي‎ رئيس‎ جمهوري‎ ايتاليـا و فرانكو فراتيني‎ وزير امور خارجه‎ اين‎ كشور هر دو براي‎ ايران‎ پيام‎ تسليت‎ فرستادنـد و آمادگي‎ خود را براي‎‎‎ ارسال‎ كمك‎هاي اضطراري بـه‎‎ زلزله زدگان‎‎ ايران اعلام‎ كردند.

پيامهاى تسليت مقامات بلندپايه ترکيه به مناسبت فاجعه زمين لرزه "بم "  

به دنبال وقوع زلزله در منطقه "بم "، مقامات بلند پايه ترکيه در تماس با مقامات ايران ، ضمن اعلام همدردى به مناسبت وقوع اين حادثه آمادگي ترکيه را براى ارسال کمک هاى لازم به زلزله زدگان اعلام کردند. بنا بر بيانيه صادره از دفتر رياست جمهورى ترکيه "احمد نجدت سزر" رييس جمهورى اين کشور در تماس تلفني با سيد "محمد خاتمي " تسليت و همدردى خود وملت ترکيه را به مناسبت اين حادثه تاسف بار اعلام کرد. "رجب طيب اردوغان " نخست وزير نيز امشب در تماس تلفني با دکتر "محمدرضا عارف " معاون اول رياست جمهورى اسلامي ايران ضمن تسليت ، آمادگي ترکيه را براى هرگونه کمک به زلزله زدگان اعلام کرد. اردوغان ، امشب در استانبول در گفت وگو با خبرنگاران گفت : در تماس تلفني از دکتر عارف ، خواسته است نيازهاى زلزله زدگان به ترکيه اعلام شود تا اين کشور اقدامات لازم را در جهت ارسال کمکها انجام دهد. نخست وزير ترکيه افزود در اين زمينه دستورات لازم را به سازمان هلال احمراين کشور داده است و فردا صبح کمک هاى ترکيه حاوى ژنراتور پتو مواد غذايي و دارو به ايران حمل خواهد شد. وى افزود : وزارت کشور ترکيه موضوع را از نزديک تعقيب مي کند و وزارت بهدارى ترکيه نيز گروههاى پزشکي را در آنکارا و استانبول براى اعزام به ايران آماده مي کند. اردوغان گفت : کمکهاى ترکيه به ايران از طريق هوايي و زميني ارسال خواهدشد. "عبداله گل" معاون نخست وزير و وزيرامور خارجه ترکيه نيز جمعه شب درتماس تلفني با "کمال خرازى " وزير امور خارجه جمهورى اسلامي ايران به مناسبت زلزله بم ، به وى تسليت گفت . به گزارش خبرگزارى "اخلاص " عبدالله گل در اين تماس تلفني ضمن اظهار تاسف از وقوع زمين لرزه در ايران که منجر به کشته و زخمي شدن هزاران تن از شهروندان ايراني شد، گفت : کشورش آماده است گروههاى امداد و نجات به ايران اعزام کند. بنابراين گزارش خرازى در اين گفتگو با پيشنهاد ترکيه براى اعزام گروههاى نجات به ايران موافقت کرد. به گزارش اخلاص ، سازمان دفاع غيرنظامي ترکيه نيز براى اعزام گروههاى نجات به ايران خود را آماده مي کند. اين خبرگزارى افزود : به دستور عبدالله گل ستادى براى پيگيرى تحولات مربوطبه زمين لرزه ايران در وزارت امور خارجه ترکيه تشکيل داده شد. در اين ميان يک تيم از سازمان امداد و نجات ترکيه موسوم به "آکوت " امشباعلام کرد يک تيم پنج نفره براى کمک به امر نجات و جستجوى زخمي ها و اجساد در زير آوارمانده به منطقه زلزله زده ايران اعزام خواهد کرد. "محمد چليک " عضو شوراى کنترل "آکوت " گفت اين تيم مجهز به ماشين آلات و امکانات لازم مي باشد و در صورت نياز تيمهاى ديگرى نيز به ايران اعزام خواهد شد. زلزله اى به بزرگي ۳ / ۶ درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) ساعت ۲۸ : ۰۵ بامداد جمعه ، شهرستان بم در استان کرمان در جنوب شرقي ايران را لرزاند که براساس جديدترين گزارشها، بيش از هزاران تن کشته و ده ها هزارتن نيز مجروح شده اند. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo