شهید آوینی

 

روسری نه، صلیب آری

طبق گزارش های منتشر شده بخشی از مردم امارات به استفاده از اینترنت معتاد شده اند.امارات متحده عربی در میان كشورهای عرب دارای بالاترین نرخ استفاده از اینترنت است و این امر موجب نگرانی برخی كارشناسان شده چرا كه آنان معتقدند بخشی از جمعیت این كشور به استفاده از اینترنت معتاد شده اند. بنابراین گزارش, از جمله نشانه های اعتیاد به اینترنت, افزایش فشار خون در هنگام استفاده از اینترنت و تندخویی در مواقع قطع ناگهانی ارتباط آن لاین است. شایان ذكر است,هم اكنون بیمارستانی در امارات علاوه بر كنترل بیماران خود, اعتیاد و یا عدم اعتیاد آنان به اینترنت را نیز بررسی می كند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo