شهید آوینی

 

اعتياد مردم امارات به اينترنت

طبق گزارش هاي منتشر شده بخشي از مردم امارات به استفاده از اينترنت معتاد شده اند.امارات متحده عربي در ميان كشورهاي عرب داراي بالاترين نرخ استفاده از اينترنت است و اين امر موجب نگراني برخي كارشناسان شده چرا كه آنان معتقدند بخشي از جمعيت اين كشور به استفاده از اينترنت معتاد شده اند. بنابراين گزارش, از جمله نشانه هاي اعتياد به اينترنت, افزايش فشار خون در هنگام استفاده از اينترنت و تندخويي در مواقع قطع ناگهاني ارتباط آن لاين است. شايان ذكر است,هم اكنون بيمارستاني در امارات علاوه بر كنترل بيماران خود, اعتياد و يا عدم اعتياد آنان به اينترنت را نيز بررسي مي كند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo