شهید آوینی

 

 استقبال بی‌سابقه مردم عراق از آثار امام خمینی

كتاب‌های آیت‌الله‌ خمینی در صدر لیست كتاب‌هایی كه در عراق به فروش می‌رسد قرار گرفتند. در عراق كه تا قبل از سقوط صدام حسین، خرید و فروش كتاب تحت كنترل استخبارات و مخابرات (دو نهاد امنیتی عراق) قرار داشت، این روزها می‌توان هر كتابی را تهیه كرد. به گزارش خبرگزاری «كرونوس» كتاب‌های مذهبی در صدر لیست كتاب‌ها قرار دارد. به ویژه كتاب‌های روحانیون شیعه كه در گذشته خرید و فروش و مطالعه آنها ممنوع بود، دارای طرفداران بسیاری است. كتاب‌های آیت‌الله‌ خمینی و به ویژه «حكومت اسلامی» بنیانگذار جمهوری اسلامی كه در زمان تبعیدش در نجف نوشته شده است، در صدر پرفروش‌ترین كتاب‌ها قرار گرفته است. صاحب یك كتابفروشی در بغداد به خبرگزاری «كرونوس» گفت: پرفروش بودن كتاب‌های آیت‌الله‌ خمینی نتیجه تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی در سطح عراق و از طریق شبكه تلویزیونی «العالم» است. به گفته یك كتابفروش دیگر ارزانی كتاب‌های چاپ ایران كه به قیمت كمتر از هزینه چاپ آن به فروش می‌رسد، از دلایل موفقیت این كتاب‌ها در بازار كتاب عراق است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo